03. 09. 2007
Zdieľať

Ploché strechy najmä pri starších stavebných objektoch sú kritickým miestom z hľadiska priesaku vody dovnútra a úniku tepla z budovy. Ak chcete tento problém vyriešiť, nemusíte hneď postaviť nový krov. Stačí, ak plochú strechu zateplíte tepelnoizolačnou vrstvou.Prečo zatepľovať strechu

Strešná konštrukcia je horizontálnym obalom budovy. Na povrchu je priamo vystavená poveternostným podmienkam. Keďže teplý vzduch stúpa prirodzene hore, požiadavky na tepelný odpor strechy sú väčšie ako na obvodové steny, pričom podiel strechy na energetickej náročnosti vykurovania budov tvorí 5 až 15 %.


Zateplenie plochej strechy

99766

Značný vplyv na veľkosť tohto podielu má aj rok výstavby budovy a jej tvar. Pri zateplení strešného plášťa sa dosiahne nielen zníženie tepelných strát, ale aj úspora energie a zvýšenie vnútornej povrchovej teploty strechy.

Výhodou zateplenia je aj nižšia kondenzácia vodných pár, ochrana konštrukcie strechy pred výkyvmi teplôt a v neposlednom rade aj ochrana životného prostredia. Pri voľbe systému zateplenia je jednou z najdôležitejších otázok návratnosť finančných nákladov. Veľmi dôležitým faktorom v tomto prípade je obdobie, za ktoré sa zatepľovací systém zaplatí ušetrenými financiami za kúrenie.

Pri riešení otázky o návratnosti prostriedkov investovaných do zateplenia strechy je významný aj údaj, o koľko sa nám zateplením podarí znížiť tepelné straty. Pritom je podstatné, aby izolačná vrstva nebola prerušovaná, teda aby sa vylúčili akékoľvek tepelné mosty.

Výber tepelnej izolácie

Popri spádovej, parotesnej či hydroizolačnej vrstve sa na strechu kladie aj vrstva tepelnoizolačná, ktorá zabezpečuje požadované parametre strechy práve z hľadiska tepelnej izolácie.


Zateplenie plochej strechy

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

99765

Ako tepelnoizolačné vrstvy sa najčastejšie používajú dosky z minerálnych vlákien, expandovaný a extrudovaný polystyrén, penové sklo alebo polyuretánová pena, ktoré majú porovnateľné tepelnoizolačné vlastnosti. Materiály na báze minerálnej a sklenenej vlny majú okrem toho aj dobré akustické vlastnosti, sú odolné proti požiarom a veľmi dobre prepúšťajú vodnú paru. Oproti penovému polystyrénu sú však drahšie.

Pri niektorých výrobkoch z penového polystyrénu sú problémy s chemickou stálosťou a horľavosťou, navyše sú z ekologického hľadiska menej šetrné k životnému prostrediu. Výber materiálu závisí aj od druhu strechy, vlastností priestoru (napríklad ak hrozí zvýšené riziko požiaru) či požiadaviek, ktorý na daný materiál sú (odolnosť v tlaku, parotesnosť a pod.). Veľmi dôležitá je aj správna a dostatočná hrúbka tepelnej izolácie, ktorá by mala byť taká, aby súčiniteľ prestupu tepla celej strešnej konštrukcie zodpovedal platným technickým normám.

Možnosti zatepľovania strechy

Ak berieme do úvahy úsporu energií, máme pri zatepľovaní a úprave plochej strechy niekoľko možností:

Dvojplášťová strecha
Pri tomto riešení sa nad jednoplášťovou strechou vytvára nový plášť, ktorý ju zmení na dvojplášťovú. Horný plášť sa skladá z hydroizolačnej vrstvy a ľahkej nosnej konštrukcie. Dolný plášť tvorí nosná a tepelnoizolačná vrstva. Doplnková hydroizolačná vrstva sa položí na pôvodnú hydroizoláciu, pričom sa pridáva aj ochranná vrstva a nová vetraná vzduchová medzera. Medzi betónovú konštrukciu stropu a tepelnú izoláciu je dobré položiť aj parozábranu – vrstvu proti prenikaniu pary, ktorá zníži jej množstvo. Parozábrana sa pritom vždy ukladá pod vrstvu tepelnej izolácie, pretože v opačnom prípade by skondenzovaná voda zvlhčila tepelnú izoláciu.


Zateplenie plochej strechy

99767

V prípade, že sa ponecháva pôvodná krytina, je nevyhnutné jej odvetranie a v niektorých prípadoch aj perforácia, aby sa v nej nehromadila vlhkosť, ktorá znižuje účinnosť tepelných izolantov a zvyšuje tepelné straty upravenej konštrukcie. Znižuje sa tak aj celková návratnosť investovaných prostriedkov. Vlhkosť vznikajúca v miestnostiach a stavebná vlhkosť sa v podobe vodných pár dostáva v smere tlakového spádu nahor a následne vzduchovou vrstvou von ešte predtým, ako dosiahne horný plášť.

Toto riešenie je výhodou najmä v zime, keď môžu vlhké strešné materiály vyschnúť. V lete, keď sa strecha prehrieva slnečným žiarením, sa vďaka prevetrávacej vrstve ochladzuje. Pri funkčnom prevetrávaní je ochrana pred teplom omnoho účinnejšia ako pri jednoplášťovej streche.

Plus strecha
Táto strecha oddeľuje vnútorné prostredie od vonkajšieho len jedným strešným plášťom, ktorý je rozdelený na nové a pôvodné vrstvy. Pri zateplení musí byť pôvodný strešný plášť v dobrom stave a existujúca konštrukcia strechy dostatočne únosná. V tomto prípade môžeme použiť prídavné tepelnoizolačné dosky alebo panely zakryté hydroizolačným povlakom. Z hľadiska úspory energie ide o relatívne najlacnejší spôsob úpravy strechy.

Duo strecha
Pri duo streche sa tepelnoizolačná vrstva rozdeľuje na dve časti. Medzi dve vrstvy tepelnej izolácie sa ukladá povlaková hydroizolačná krytina, takže vrstva tepelnej izolácie pod povlakovou krytinou je chránená pred účinkami vody. Na pôvodnú hydroizoláciu sa položí tepelnoizolačná vrstva so stálou geometriou tvaru a minimálnou nasiakavosťou.

Novú hydroizolačnú vrstvu treba doplniť aj ochrannou vrstvou z geotextílie a stabilizačným posypom v dostatočnej hrúbke. Ak pôvodná strecha nemá tepelnú izoláciu, pri zateplení môžeme vytvoriť opačné poradie vrstiev. Na pôvodnú povlakovú krytinu pridáme tepelnoizolačnú vrstvu so stabilizačným posypom. S ohľadom na prevádzkové náklady sa neodporúča použiť ako dodatočný tepelný nástrek PUR penu.


Zateplenie plochej strechy

99760

Úplná výmena strešného plášťa

Táto možnosť sa volí v prípade, že je strešný plášť v nevyhovujúcom stave alebo nie je možné na strešnú konštrukciu – vzhľadom na statiku – pridávať nové vrstvy. Vtedy je potrebné pôvodný strešný plášť odstrániť a nahradiť novým. Ak ste sa rozhodli ušetriť peniaze, zabrániť únikom tepla, chrániť životné prostredie a v neposlednom rade aj svoje obydlie a chystáte sa zatepľovať strechu, určite sa poraďte s odborníkom v danej oblasti.

Vďaka využitiu informácií získaných na základe odborných konzultácií, prehľadu o druhoch a spôsobe aplikácie tepelnoizolačných materiálov, ktoré sú súčasťou zatepľovacieho systému, sa vyhnete nielen nesprávnemu rozhodnutiu, ale budete zatepľovať omnoho kvalitnejšie.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: plochá strecha strecha zateplenie plochej strechy
Zdieľať článok

Diskusia