06. 06. 2008
Zdieľať

Chatu či chalupu môžeme zastrešiť plochou aj šikmou strechou. A zatepliť možno obidve konštrukcie rovnako dobre. V rekreačných lokalitách pri vode je vhodná aj plochá aj šikmá pultová strecha. Do prírodných lesných, horských alebo vysokohorských lokalít sa odporúča šikmá strecha sedlová, štítová, valbová alebo pultová

 

 

Izolácia šikmých striech

Drvivá väčšina domov má šikmú strechu s dreveným krovom. Nie je tomu inak ani medzi víkendovými domami a chalupami. Chaty majú často strmú sedlovú strechu, tzv. áčko, ktorá siaha až na úroveň terénu, a teda zošikmený strop s premenlivou výškou je súčasťou prvého aj druhého nadzemného podlažia.

Prv ako vznikne projekt zateplenia podkrovia, musíme sa rozhodnúť, akú izoláciu šikmej strechy si zvolíme. Ponúka sa viacero spôsobov: medzi krokvami, pod krokvami, nad krokvami a kombinovane – medzi krokvami a pod krokvami (použitie viacerých spôsobov zateplenia sa však neodporúča).

Medzi
Uloženie izolácie medzi krokvy nie je ideálne. Krokvy totiž v tomto prípade vytvárajú tepelné mosty a umožňujú unikanie tepla z podkrovných priestorov von. Okrem toho kondenzáciou vodnej pary v konštrukcii zvyšujú riziko vzniku plesní v interiéri. Nedostatky uloženia izolácie medzi krokvami tlmí doplnková tepelná izolácia (najčastejšie rohože zo sklených vláken), ktorú pridávame pod krokvy a vkladáme medzi laty nesúce podhľad. V takejto skladbe strechy je nevyhnutné použiť zo strany interiéru parozábranu (hydroizolačnú fóliu). Potom môžeme pristúpiť k montáži nosných profilov a sadrokartónu.

Pod
Spôsob ukladania izolácie pod krokvy sa veľmi nevyužíva, pretože výrazne znižuje svetlú výšku podkrovia.

Nad
Ukladanie tepelnej izolácie nad krokvy umožňuje priznať konštrukciu krovu – ponechať krokvy viditeľné. Je to veľmi elegantný aj ekonomický spôsob zateplenia šikmej strechy. Keďže pri tomto spôsobe uloženia môžeme vytvoriť celistvú vrstvu izolácie, pravdepodobnosť vzniku tepelných mostov je minimálna.

 

 

Ochrana tepelnej izolácie


Zateplenie strechy

152158

Tepelnoizolačnú vrstvu v šikmej streche musíme chrániť proti zatekaniu dažďovej vody pri poruche strešnej krytiny a proti kondenzačnej vlhkosti vznikajúcej pri prenikaní teplého vzduchu z interiéru. Zo strany interiéru používame parozábranu, ktorú v spojoch a pri stenách prilepíme na to určenou páskou. Zo strany exteriéru kladieme nad krokvy difúznu hydroizolačnú fóliu, ktorá umožňuje prestup kondenzačnej vlhkosti z tepelnej izolácie do vetracej medzery a zabraňuje prípadnému zatečeniu do tepelnej izolácie pri poruche strechy. Hydroizolačnú vrstvu kladieme voľne s určeným presahom alebo ju lepíme v spojoch.

Čím izolovať

Každá chata má svoje špecifiká, pretože sa nachádza v rozličnom prostredí a kladieme na ňu odlišné požiadavky. Musíme sa rozhodnúť pre konkrétny typ izolácie, určiť akú bude mať hrúbku a vybrať spôsob jej uloženia. Najúčinnejšie a zároveň najčastejšie používané sú minerálna vlna a polystyrén.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Polystyrén

Penový polystyrén sa vyrába s rôznou objemovou hmotnosťou. Ľahko sa rozpúšťa organickými rozpúšťadlami, ktoré sa môžu uvoľňovať napríklad z asfaltových krytín. Extrudovaný polystyrén sa vyrába odlišnou technológiou ako penový. Jeho tepelnoizolačné schopnosti sú vynikajúce.

Minerálna vlna

Izolácia z minerálnej alebo sklenej vlny sa vyrába tavením skla alebo hornín. Rôznym spôsobom spracovania vznikajú rohože, plste a dosky s najrôznejšími povrchmi. Vyznačujú sa mimoriadnymi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Minerálna vlna je neoceniteľná i pre svoju odolnosť proti požiaru.

Parametre izolácie

Hrúbku tepelnej izolácie ovplyvňujú vonkajšia a vnútorná teplota, prúdenie vzduchu a vlhkosť. Vonkajšia teplota závisí od klimatických podmienok a nadmorskej výšky, teda priamo od miesta, na ktorom chata stojí. Vnútorná teplota závisí od druhu miestnosti, ktoré sa nachádzajú v podkroví. Rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou je základný faktor pri navrhovaní hrúbky tepelnej izolácie. Pri zachovaní požadovaného tepelného odporu ovplyvňuje hrúbku tepelnej izolácie jej súčiniteľ tepelnej vodivosti. Minimálna hrúbka izolácie šikmej strechy je 16 cm, za dostačujúcu možno označiť hrúbku 18 až 20 cm.

Izolácia plochej strechy

U nás sa objekty s plochou strechou väčšinou navrhujú ako jednoplášťové konštrukcie, pri ktorých sa na nosnú konštrukciu natiahne parozábrana, na ňu sa položí kvalitná tepelná izolácia s potrebnou hrúbkou a následne hydroizolácia – povlaková krytina. Zaťaženie plochých striech poveternostnými vplyvmi je naozaj veľké a kladie vysoké nároky tak na použité materiály, ako aj na technické vyhotovenie. Preto ani pri tomto type strechy nemôžeme podceniť výber termoizolačného materiálu.

Okrem drahších izolácií, ako je napríklad penový polyuretán, penové sklo, extrudovaný polystyrén (ako jediný sa dá použiť pri inverznej konštrukcii strechy), sa používa – rovnako ako pri šikmých strechách – minerálna vlna a penový polystyrén. Polystyrén je ešte stále najlacnejšou tepelnou izoláciou vhodnou na zateplenie striech. Hrúbka tepelnej izolácie môže byť akákoľvek, v prípade polystyrénu by mala byť minimálne 20 cm a vrstva minerálnej vlny by mala mať 22 cm.

Ak je potrebné, aby termoizolácia bola odolná proti požiaru, alebo mala akustickú pohltivosť, používame dosky z minerálnej vlny s objemovou hmotnosťou 150 kg/m3. Pri kladení izolácie nezabudnime na jej ukotvenie proti vetru. V prípade, že nechceme použiť kotvený strešný systém, môžeme použiť konštrukciu zaťaženej strechy. Povlakovú krytinu zaťažíme aspoň 5 cm vrstvou štrkového násypu.
 

Nezabudnime: Predpokladom správneho zateplenia strechy chaty, okrem kvalitného projektu, správne zvoleného typu a hrúbky izolácie i ostatných používaných materiálov, je ich správne zhotovenie. Ak potrebujeme radu, ako a čím izolovať, prípadne čomu sa pri realizácii vyhnúť, obrátime sa na odborníkov.

Kategória: Materiály Strecha, podkrovie
Tagy: strecha tepelná izolácia zateplenie strechy
Zdieľať článok

Diskusia