Strecha. Tak plochú či šikmú? 2.

22. 02. 2010
Zdieľať

Šikmé strechy sú strechy so sklonom nad 10°. Zažili boom v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, keď boli príjemným osviežením architektúry na vidieku a vítaným protikladom k strohým kockám. Navyše boli akýmsi návratom k tradíciám. Tradične patria nielen na vidiek, ale aj do horského prostredia, kde ráz krajiny, reliéf vrchov aj klíma ovplyvňujú architektúru nielen rodinných domov.

Aj pri šikmých strechách býva hlavnou príčinou problémov nekvalitný návrh strešného plášťa. Problémom býva zlé prevetrávanie plášťa, nevhodná poistná izolácia či parozábrana alebo zlá konzervácia reziva na krovy. Poruchy súvisiace s parozábranou vznikajú najmä okolo neutesnených otvorov na elektroinštaláciu alebo pri stenách, kde parozábrana len voľne visí bez vzduchotesného upevnenia. Dôležitá je aj dostatočná konštrukčná medzera na prevetrávanie dreveného krovu. Skondenzované vodné pary sú zdrojom vlhkosti v konštrukcii, ktorá vytvára vhodné prostredie pre vznik plesní a húb; tie môžu byť aj príčinou deštrukcie strechy.


Strecha. Tak plochú či šikmú? 2.

244572

Možnou príčinou poruchy strechy môže byť aj nefunkčná poistná izolácia, a to aj napriek kvalitám deklarovaným výrobcom. Dobrá poistná hydroizolácia musí napríklad udržať mokrý sneh viac než 24 hodín. Okrem toho poistná izolácia musí odolávať vetru, to znamená, že jej spoje nemožno klásť nasucho, ale musia byť prilepené obojstranne lepiacou páskou alebo lepiacim tmelom. Pomerne častou chybou je aj nevhodná hrúbka tepelnej izolácie. Izolácia sa ukladá na stropnú konštrukciu alebo pomedzi krokvy. Jej hrúbka sa niekedy nesprávne obmedzí iba na výšku krokvy, čo je v mnohých prípadoch nedostačujúce. Aby sa pri streche dosiahol tepelný odpor stanovený normou, tepelná izolácia by mala byť hrubá minimálne 20 cm. Nie je pritom rozumné šetriť na hrúbke tepelnej izolácie strechy, či už plochej, alebo šikmej, ba práve naopak – energie sú stále drahšie a tepelné straty pri slabom zateplení sú, samozrejme, väčšie.

Plus či mínus…

Okrem poruchovosti však pri rozhodovaní treba zvážiť aj iné výhody a nevýhody principiálne odlišných konštrukcií strechy. Plochá strecha okrem svojej základnej funkcie – chrániť vnútornú klímu proti vplyvom počasia – môže byť využitá napríklad aj ako terasa, parkovisko, vegetačná strecha, ihrisko či iné miesta na oddych. U nás zatiaľ len málo rozšíreným, v zahraničí však celkom známym trendom je strecha vegetačná. Predstavuje riešenie, pri ktorom časť dažďových zrážok zo strechy odoberá vegetačný substrát a vegetácia je zasadená priamo v ňom. Takto sa zmierňuje povrchová teplota strechy, zlepšujú tepelnotechnické pomery v strešnom plášti a strecha je chránená proti priamemu pôsobeniu poveternostných podmienok. Medzi ďalšie plusy plochej strechy patrí najmä architektonická atraktivita pri vhodnom tvarovaní striech, menšie obstarávacie náklady ako pri šikmej streche, viacúčelovosť a pomerne rýchla montáž.

Šikmé strechy predstavujú pri rodinných domoch tradičné riešenie. Ich hlavnou výhodou oproti plochým strechám, na ktorých je použitá napríklad asfaltová povrchová krytina, je relatívna bezúdržbovosť. Vďaka odolným materiálom (keramické alebo betónové krytiny, plechové klampiarske krytiny) má strešná krytina podstatne dlhšiu životnosť. Nevýhodou oproti plochej streche sú však niekedy až dvojnásobne vyššie náklady. Pre šikmú strechu treba vybudovať zvyčajne krov navyše a konštrukčne je takéto riešenie väčšinou náročnejšie.


Strecha. Tak plochú či šikmú? 2.

244565

… rovná sa

Vďaka vyspelým technológiám, ktoré sú dnes dostupné na našom trhu, sa nedá jednoznačne určiť, ktorá zo striech je lepšia. Rozhodovanie, či postavíte dom so šikmou, alebo plochou strechou, teda už nie je o poruchovosti. Plochá strecha s modernými povlakovými krytinami môže vydržať rovnako dlho ako skladaná krytina na šikmej streche. Dnes už ide skôr o to, aký štýl či vzhľad domu viac vyhovuje vašim predstavám, čo sa hodí do konkrétnej lokality alebo harmonizuje s okolitou prírodou. Konečnú správnu funkciu strešnej konštrukcie však najviac ovplyvní projekt a samotná realizácia, takže rovnako dôležitý ako výber typu konštrukcie je aj výber dobrého projektanta a realizačnej firmy.

 

Najväčšou chybou je realizácia strechy len podľa projektu na stavebné povolenie, v ktorom nie sú zdokumentované stavebné detaily. Realizačných firiem, ktoré si vedia navrhnúť a nakresliť kompletné výkresy celého strešného plášťa, je však veľmi málo. Ideálne by bolo, keby sa podľa projektu na stavebné povolenie naozaj vybavovalo len stavebné povolenie a realizácia prác by bola povolená až po vypracovaní riadneho vykonávacieho projektu.

Najčastejšie poruchy šikmých striech a ich príčiny:

• kondenzácia vodnej pary vo fragmente strechy pre nedostatočnú hrúbku tepelnej izolácie,
• zatekanie z topiaceho sa snehu alebo náporového dažďa pre neutesnenú alebo nefunkčnú poistnú izoláciu,
• chýbajúca vetracia medzera alebo jej nedostatočná šírka,
• nedostatočne veľké alebo chýbajúce nasávacie a odvetrávacie otvory na prevetrávanie,
• chybný druh, prípadne neutesnená alebo deravá parozábrana.

ZDROJ: časopis môj dom JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: strecha
Zdieľať článok

Diskusia