13. 05. 2009
Zdieľať

Do podkroví a všetkých druhov podstrešných priestorov za ostatné roky prúdi čoraz viac svetla z vonkajšieho sveta. Bývať pod strechou znamená výhodu výhľadu a pre mnohých priam metafyzické spojenie s nebesami. Spojenie funguje lepšie cez zasklené priehľady rôznych veľkostí, zoskupení a polôh, ktoré sa prispôsobili nielen tvaru strechy a potrebám podstrešných obyvateľov, ale aj zaujímavým architektonickým riešeniam.

Priestor pod strechou môže dostať nevyhnutné dávky svetla nielen jednoduchými strešnými oknami a vikiermi, ale aj veľkorysejšie cez zoskupenia strešných okien, svetlíkov či zasklenou časťou šikmej roviny strechy. Zasklená plocha by mala tvoriť asi 10 % z plochy podlahy. Kúpeľňa či spálňa nie sú síce také náročné na svetlo, ale moderná architektúra nešetrí zasklenými plochami ani v týchto priestoroch. Svetlo v streche ovplyvňuje nielen pomer plochy okien k podlahovej ploche, ale aj orientácia a tvar strechy. K jednej z podmienok zdravého osvetlenia patrí hĺbka každej miestnosti podkrovného bytu, ktorá nesmie pri spomínanom osvetlení prekročiť 2,3-násobok jej svetlej výšky. Súčasná „architektúra svetla“ vie preslniť aj priestory uložené hlboko v interiéri strechy veľkoplošným ateliérovým zasklením, zasklenou štítovou stenou alebo hrebeňom strechy; kde slnko priamo nedočiahne, tam pošle svetlovody.
 


Strecha v mene svetla

193382


Strecha v mene svetla

193383

Vikier nie je konštrukcia sama osebe. Má byť proporčne vyvážený k streche i k objektu – je to práca pre skúseného architekta. Umiestnenie a tvarové riešenie vikiera súvisí s tvarom a sklonom strechy, vychádza z návrhu dispozičného i funkčného riešenia interiéru, konštrukčného usporiadania krovu a zo štýlu budovy a okolitej zástavby. Čistý dizajn kuchynskej linky firmy HTH v prostredí dobrej architektúry (foto a interiér: HTH, predáva: Home Studio) Vysoko umiestnené strešné okná oberajú sediacich o kontakt s okolím. (foto a interiér: Roche Bobois)


Strecha v mene svetla

193384

Dostatočná podchodná výška pod otvoreným oknom rozhoduje nielen o komforte pri výhľade do okolia, ale aj o možnosti voľného pohybu bez nebezpečenstva úrazu hlavy. Najbežnejším typom strešných okien sú kývavé okná. Vychádzajú z viac ako 40-ročnej koncepcie. Pri otváraní sa otáčajú okolo vodorovnej osi v polovici svojej výšky. Ich horná polovica sa pritom vyklopí do miestnosti. Otvorené okno môže brániť vo výhľade a vo svojom okolí aj v pohybe. Na obrázku je rad kývavých okien na správnom mieste. V lete okná potrebujú doplniť žalúziami či inými tieniacimi clonami. (foto: VELUX)
 

O strešných oknách sa vie, že:

 • nimi prichádza svetlo aj do stredu podstrešia
 • lúče dopadajú priamo do miestnosti aj niekoľko hodín denne
 • pri menšom sklone strechy sa do interiéru podkrovia vlieva menej slnečného svetla, takže dobrý výhľad a preslnenie možno docieliť vyšším oknom
 • vysoký krov je zároveň aj široký; ak sa strešné okná ocitnú nižšie na šikmine strechy, svetlo preslní iba kraj interiéru
 • juhovýchodná a juhozápadná orientácia okien sú najprijateľnejšie, pozor však v horských oblastiach, aby sa zasklené plochy nesituovali v smere prevládajúcich vetrov
 • v zimných mesiacoch prispievajú k vyhrievaniu podkrovných priestorov
 • spodná hrana okna vzdialená 90 cm od podlahy zabezpečí výhľad aj sediacim
 • v prípade, že je sklon strechy do 60°, na okná sa inštaluje horná rúčka
 • pri sklonoch strechy nad 60° a pri vyššej pomúrnici sa inštalujú výklopné okná s dolnou rúčkou, 
 • lepšie presvetlenie interiéru a ľahšie otváranie okien dosiahneme, ak spodné a vrchné ostenie upravíme tak, aby spodné bolo zvislé a vrchné vodorovné
 • moderné strešné okná s dvojitým sklom majú vonkajšiu tabuľu z kaleného skla a vnútorné sklo s ochrannou fóliou
 • šírka okna by nemala presiahnuť svetlú vzdialenosť medzi krokvami, inak by sa musela komplikovane posúvať krokva


Strecha v mene svetla

193385


Strecha v mene svetla

193386

Umiestnenie a tvar okien je veda nielen o ich funkčnosti, ale aj o vplyve na charakter a vzhľad celého stavebného objektu. Aj tvarovo vydarenú strechu môže pokaziť nesprávny výber, rozmiestnenie či vzhľad prvkov presvetľujúcich strešný plášť. Stavebný inžinier bude posudzovať denné osvetlenie v podkroví vo vzťahu k vykurovaniu, chladeniu, vetraniu, technológii osadzovania jednotlivých prvkov a vzájomného doladenia izolácií a parozábran. Svetlo v podkroví bude teda pôsobiť antidepresívne iba v prípade, že nás nerozčúlia dôsledky nesprávneho rozhodnutia. (foto: Dano Veselský) Z psychologického a architektonického hľadiska je žiaduce dostať do projektu podkrovia aspoň jedno vertikálne okno, ktoré by opticky spojilo ulicu s priestorom podkrovného bytu. V tomto kontexte je zasklená časť štítovej steny najšťastnejším riešením.
(foto a interiér: Roche Bobois)

Strecha v mene svetla

193387


Strecha v mene svetla

193388

Výslednú podobu strechy ovplyvnili požiadavky obyvateľov na usporiadanie a veľkosť strešných okien. Podľa architektonického návrhu strešné okná VELUX zoradili do ateliérových zostáv. Spomienkou na pôvodné riešenie sú jednoduché trámové vzpery. V časti strechy, ktorá smeruje do dvora, sa inštalovalo veľké ateliérové okno zostavené zo šiestich strešných okien. Na strane orientovanej do ulice pribudol vikier s malým francúzskym balkónom. (Podstrešie komplexu budov JoJo v Kodani, foto: Torben Eskerod, VELUX) Platí, že viac menších okien rovnomerne rozmiestnených v streche presvetlí miestnosť účinnejšie ako jedno veľké okno s rovnakou plochou skla. (foto: Ekonomické stavby)

Strecha v mene svetla

193389

Svetlovody prenášajú denné svetlo do interiéru. Majú flexibilnú dĺžku a možno ich použiť vo všetkých častiach obytného priestoru. Sú riešením najmä tam, kde z konštrukčných dôvodov nemožno priviesť prirodzené vonkajšie svetlo do interiéru konvenčným spôsobom. Svetlovody sa môžu použiť pri všetkých druhoch strešnej krytiny. Účinnosť svetlovodu závisí od jeho priemeru. (foto: VELUX)

Od vikiera očakávame, že:

 • výrazne mení vzhľad strechy
 • v prípade rekonštrukcie s pridaním vikiera už nejde o vstavbu do pôvodného podkrovia, ale o zmenu, ktorú možno zrealizovať len so stavebným povolením
 • vikier má terapeutické účinky: bývajúci potrebujú kontakt s prírodou alebo prostredím ulice aspoň prostredníctvom jedného zvislého zasklenia
 • vďaka tvaru vikiera sa získa dostatočná podchodná výška pri akomkoľvek sklone strešných rovín a pri akejkoľvek výške nadmurovky
 • ponechá možnosť vytvorenia parapetu
 • dovolí vytvoriť v podkroví francúzske okno
 • pod strechu vpustía menej svetla ako strešné okná
 • vikier je dobrý spôsob rozšírenia obytnej plochy podkrovia
 • osadenie vikiera si vyžaduje dôsledné riešenie tvaru, konštrukcie a detailov; klampiari a pokrývači vedia o tom svoje
 • tvar a umiestnenie vikiera súvisí s architektonickým zámerom, svetlou výškou interiéru, výškou parapetu a potrebnou plochou zasklenia
 • zvislé okná vikierov sa umývajú jednoduchšie ako klasické strešné okná
 • otváranie okien vo vikieroch a na lodžiách sa v ničom nelíši od otvárania bežných okien na fasáde


Strecha v mene svetla

193391


Strecha v mene svetla

193392

Tvarová a rozmerová rozmanitosť vikierov (sedlový, valbový, pultový, trojuholníkový, oblúkový tvar) a možnosť výberu materiálov robí z tohto architektonického prvku časovanú nálož v rukách laika. Nakoniec sa môže stať, že stavebnému objektu dominuje prazvláštny, často samoúčelný prírastok. Šťastné riešenie v tradičnej stavbe, kde vikiere nadýchali priestor štýlovej kúpeľne. (foto a interiér: HTH, predáva Home Studio) Rad svetlíkových okien zasiahol svetlom aj časť priestoru, ktorý je hlbšie položený v interiéri atypickej vily. (foto a interiér: Roche Bobois)

Strecha v mene svetla

193393


Strecha v mene svetla

193394

Z hľadiska presvetlenia a funkčného využitia priestoru sa viac osvedčilo osadenie väčšieho počtu menších okien ako jedného veľkého. Takto môžu vzniknúť pôsobivé zasklené plochy. Pozor však na okná orientované na juh alebo juhozápad, kde sa do šikmín strechy dlhodobo opiera slnko a v prípade veľkých zasklených plôch s nevyriešeným zatienením môže dôjsť ku skleníkovému efektu. (foto a interiér: Roche Bobois) Ateliérové zasklenie šikminy strechy požehnalo podstrešný interiér priam sakrálnym presvetlením. (foto a interiér: Interlübke)

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom.

Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: podkrovie strecha strešné okno vikier
Zdieľať článok

Diskusia