Tehla ponúka vyšší štandard

Tehla ponúka vyšší štandard

14. 09. 2009
Zdieľať

Kvalitu života ľudí v obytnom priestore ovplyvňujú predovšetkým stavebné materiály a stavebné výrobky. V súčasnosti sa v stavebníctve používa viac ako 50 000 druhov rozličných materiálov a látok. A v tomto množstve má svoje stabilné miesto aj keramická pálená tehla. O jej nesporných kvalitách svedčí počet objektov postavených nielen v súčasnosti, ale aj v minulosti. Obstojí však tehla aj v ťažkej skúške pri výstavbe nízkoenergetických, alebo dokonca pasívnych domov?

Nízkoenergetický dom sa dá postaviť takmer z každého materiálu. Pri výbere by sa však mali uprednostniť také konštrukčné riešenia, ktoré okrem splnenia požadovaných funkcií a technických parametrov umožnia využitie materiálov vyrobených s minimálnym množstvom energie a podľa možností z miestnych obnoviteľných surovín. A k takýmto materiálom patrí aj pálená tehla.

Dozlatista upečená hlina


Tehla ponúka vyšší štandard

217081

Na začiatku bola nepálená hlina – prírodný materiál, ktorý sa používal v stavbách odpradávna. Tehly pre svoje ekologické, zdravotné a finančné predpoklady tvorili a stále tvoria plnohodnotný stavebný systém. Lenže hlina má veľkého nepriateľa – vodu. A tak sa hľadala ochrana. Až raz niekoho napadlo strčiť tehlu z nepálenej hliny do pece a „dozlatista“ ju upiecť. Výsledkom je produkt, ktorý pozná každé dieťa – pálená tehla – pevný červený kváder. V posledných desaťročiach však tento pravidelný kus vypálenej hliny prešiel revolučnými zmenami a na nepoznanie zmenil svoj vzhľad. Tieto zmeny vyvolali stále narastajúce požiadavky nielen na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností tehál pre obvodové steny, ale aj na urýchlenie a zjednodušenie murovania.

Produkty tehliarskeho priemyslu tvoria v súčasnosti najpreferovanejší stavebný systém na výstavbu rodinných domov. Tehla sa môže pochváliť veľmi priaznivou ekologickou bilanciou počas celého svojho životného cyklu. Ťažba hliny si nevyžaduje trhacie práce, lámanie, triedenie ani prevoz suroviny na spracovanie (ťažba sa vykonáva skoro vždy v bezprostrednej blízkosti tehelní). Vo výrobe sa hlina pripravuje, mieša s vodou a ďalšími zložkami, lisuje, formuje, suší a vypaľuje pri teplote 750 až 1 100 °C. Rovnako ako vzhľad tehly, aj technológia jej výroby prešla obrovskými zmenami. Vďaka týmto zmenám došlo počas posledných dvoch desaťročí k podstatnému zníženiu spotreby energie na výrobu veľkoformátových dierovaných tehlových blokov. Na jeden priemerný rodinný dom, t. j. na asi 60 paliet tehál sa spotrebuje približne 2 000 m3 plynu. Navyše je tehla ľahko recyklovateľná – po dožití na stavbe sa používa napríklad ako tehlová múčka na pokrytie športových plôch.
 

Ako na to
Murivo z murovacích prvkov sa zhotovuje tak, aby tvarovky boli zarovnané v jednej línii vo zvislom i vodorovnom smere pod pravým uhlom. Rohy sa zakladajú presne podľa olovnice a vrstvy podľa napnutej šnúry. Na dosiahnutie rovnakých výšok vrstiev sa používajú výškové vodiace laty. Murovanie rohov a dverových a okenných ostení zjednoduší použitie šablón na rohy a okná. Murivo treba podľa možností murovať rovnomerne a súčasne po celom obvode stavby, aby sa zabránilo nerovnomernému sadaniu. Murovacie prvky majú byť rovné a rozmerovo presné, aby vznikli ložné škáry rovnakej hrúbky a aby ložné plochy tehál boli rovnomerne zaťažené.

Pri murovaní je dôležitá správna konzistencia malty, aby nezatekala do zvislých dutín. Pri dlhých rovných úsekoch muriva, najmä ak sa používajú murovacie prvky s bezmaltovými škárami na pero a drážku, možno nanášanie malty zjednodušiť pomocou posuvnej vaničky s dávkovačom malty. Na murovanie tehál s brúsenými ložnými plochami sa používa lepiaca malta vo vrstve s hrúbkou 1 mm, čím sa maximálne zvyšuje presnosť stavby. Pri murovaní musia byť murovacie prvky čisté, a najmä za horúceho počasia sa musia dobre zvlhčovať. V opačnom prípade nasávajú vlhkosť z malty a odoberajú vodu potrebnú na stuhnutie. Na obvodové steny z tepelnoizolačných tehál treba podľa možnosti používať ľahké murovacie malty.


Tehla ponúka vyšší štandard

217083

Tehla vie presvedčiť

Nie je žiadnym tajomstvom, že väčšia časť súkromných staviteľov sa rozhodne pre murovanú stavbu z pálených tehál. Čo ich však k tomuto rozhodnutiu motivuje? Určite vlastnosti, ktoré tento prírodný stavebný materiál má. Murované konštrukcie z tehál patria medzi tradičné a stále hojne používané spôsoby výstavby nosných i nenosných stien rodinných domov a iných objektov. Vysoká pevnosť, dlhá životnosť, široké možnosti tvarového riešenia stavby, ale aj možnosť svojpomocnej výstavby – to všetko sú vlastnosti, ktoré zaručujú murovaným konštrukciám stabilné miesto v stavebníctve. Aj ďalšie dôvody hovoria v prospech tehál. Začnime od tých, ktoré vychádzajú z požiadaviek zdravého, bezpečného a kvalitného bývania. Pálená tehla je anorganického (neživého) pôvodu, a teda nehorľavá. Murované steny vykazujú už pri malých hrúbkach požiarnu odolnosť 90 a viac minút, takže poskytujú vysokú požiarnu odolnosť.

Anorganický pôvod keramických murovacích materiálov zabraňuje hnitiu a rozkladu stavebných konštrukcií. Preto patrí medzi výhody muriva z murovacích prvkov aj odolnosť proti škodcom. Vzhľadom na čoraz aktuálnejšiu otázku znečistenia životného prostredia sa zvyšujú aj nároky na stavebné materiály, ktoré by mali byť odolné proti rôznym chemickým vplyvom. Práve keramické murovacie materiály preukázali v tomto smere veľkú odolnosť. Pálené tehly nezaťažujú vnútornú klímu žiadnymi škodlivými prvkami. Aj keď každá surovina na výrobu stavebných materiálov pochádzajúca z prírodných zdrojov vykazuje určitú mieru prirodzenej rádioaktivity (dôsledok toho, že každá surovina obsahuje určitú koncentráciu prírodných rádionuklidov), tehla má obsah prírodných rádionuklidov hlboko pod prípustnou hranicou 120 Bq/m3.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Pre príjemnú klímu v obytných priestoroch je dôležitá aj úroveň relatívnej vlhkosti vzduchu, ktorá by sa mala pohybovať medzi 40 až 60 %. Murovaný stavebný materiál s omietkou dokáže do určitej miery regulovať vlhkosť v objekte. Podmienkou však je, aby túto prirodzenú vlastnosť keramickej tehly neobmedzovali nevhodné povrchové úpravy muriva, napríklad plastová tapeta alebo disperzný náter. Tehla poskytuje prirodzenú zvukovú izoláciu proti vonkajšiemu aj vnútornému hluku. Správnou voľbou hrúbky tehlového muriva v kombinácii s kvalitnými výplňovými konštrukciami (okná, dvere) sa dá dosiahnuť veľmi nízka hlučnosť vnútorného prostredia. Na deliace priečky medzi bytmi sú určené špeciálne zvukovoizolačné tehly s malým podielom otvorov.

Murivo z murovacích prvkov vykazuje veľkú pevnosť a stabilitu. Ak sú základy vzhľadom na kvalitu základovej pôdy dostatočne pevné, stavba nesadá a nevznikajú nijaké trhliny a pukliny. Z tohto hľadiska sú budovy z murovacích prvkov odolné aj proti rôznym prírodným katastrofám. Na rozdiel od drevených konštrukcií sa murivo z murovacích prvkov nezmrašťuje a tvarové deformácie sú minimálne. K nevýhodám murovaných konštrukcií patrila pomerne vysoká prácnosť a časová náročnosť súvisiaca s mokrým procesom výstavby. Vzhľadom na malú objemovú hmotnosť moderných stavebných materiálov bolo možné zväčšiť ich rozmery, čím sa proces murovania urýchlil. Ďalšie urýchlenie murovania prinieslo zavedenie murovacích prvkov so zvislým spojom pero + drážka, kde odpadá premaltovanie, podobne aj murovanie na maltu na tenké škáry.
 

Budovy postavené z tehál šetria energiou na vykurovanie. Treba si však uvedomiť, že budovu z hľadiska úspory energie na vykurovanie netvoria len obvodové steny. K úspešnému výsledku pomôže iba kvalitný tepelnotechnický návrh, ktorý bude zohľadňovať budovu ako celok so všetkými stavebno-technickými časťami.

Tehla šetrí energiou


Tehla ponúka vyšší štandard

217082

Vráťme sa však k využitiu tehly pri nízkoenergetických, respektíve pasívnych objektoch. Medzi najcennejšie výhody tehlového muriva patrí schopnosť akumulovať teplo. Táto schopnosť tehlového muriva vplýva na vlastnosti ako teplotný útlm či tepelná zotrvačnosť a v konečnom dôsledku aj na tepelnú pohodu v obytnom priestore. Vďaka schopnosti akumulovať teplo sa dajú v zime pomocou solárnych ziskov výrazne znížiť náklady na vykurovanie. A naopak, v lete sa obytný priestor neprehrieva, a navyše je zabezpečené príjemné vyrovnávanie teplôt v interiéri. Keďže murivo sa počas dňa prehreje maximálne do hĺbky 8 až 10 cm, nie je pre akumuláciu tepla dôležitá hrúbka materiálu, ale jeho objemová hmotnosť. Akumulačná schopnosť murovanej steny má v nízkoenergetických domoch potenciál ušetriť viac ako 10 % energie na vykurovanie.

Moderné veľkoformátové tehlové bloky určené na obvodové konštrukcie ponúkajú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti (vďaka dvojakému vyľahčeniu), ktoré si nevyžaduje dodatočné zateplenie. Štruktúru tehál tvorí špeciálna mriežka so systémom zvislých dutín, ktoré sú navrhnuté tak, aby kládli čo najväčší odpor pri prechode tepla. Samotný tehliarsky črep je ešte odľahčený množstvom jemných pórov, ktoré vznikajú v procese vypaľovania po vyhorení rôznych ľahčív pridávaných do tehliarskej suroviny. A práve tieto póry podstatne zvyšujú tepelnoizolačné vlastnosti týchto tehál. A tak obvodová stena s hrúbkou 44 cm z hľadiska tepelného odporu môže bez problémov nahradiť múr z klasických plných pálených tehál s hrúbkou 1,5 m. K zvýšeniu tepelnoizolačných vlastností prispieva aj moderný systém zvislých spojov medzi tehlami, napríklad systém pero a drážka. Kvalita tepelnoizolačnej schopnosti muriva z tehál sa dá zvýšiť aj použitím tepelnoizolačnej malty a omietky. Svojou troškou k znižovaniu energetickej náročnosti budov prispieva aj neprievzdušnosť konštrukcie (vetrotesnosť a vzduchotesnosť). Neprievzdušnosť zabezpečujú aj steny zhotovené z kusových murovacích prvkov po vytvorení vonkajšej a vnútornej omietky.

Aby sa však dosiahla maximálna neprievzdušnosť, treba venovať zvýšenú pozornosť:
• napojeniu okien a vchodových dverí na obvodové murivo,
• všeobecne inštalačným priestupom a priestupom zo suterénu do horných podlaží, ako aj priestupom komína cez stropné konštrukcie,
• napojeniu pomúrnice krovu na stužujúci veniec,
• vytvoreniu vetrotesnej parozábrany v strešnom plášti,
• napojeniu strešných okien na vrstvy strešného plášťa,
• zaizolovaniu strešných schodov do nezatepleného priestoru pod strechou.
 

Keramické murovacie prvky – tehly, majú schopnosť prepúšťať vodné pary. Preto treba po ukončení všetkých mokrých procesov v interiéri poriadne kúriť a vetrať, aby sa nepotrebná vlhkosť zadržiavaná v murive dostala preč z objektu. Vodná para, obsiahnutá vo vzduchu, zvyčajne na chladných povrchoch, t. j. na miestach, kde povrchová teplota klesne pod teplotu rosného bodu, kondenzuje. Kondenzácii vodnej pary alebo tvorbe plesní môže zabrániť vhodné konštrukčné riešenie, ale aj zateplenie obvodových stien spolu so systémom na odvádzanie, respektíve odvetrávanie zvýšenej vlhkosti. Vonkajší zatepľovací systém však treba realizovať, až keď je stavba dostatočne vysušená.

Článok bol uverejnený v časopise Eko dom.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: tehla
Zdieľať článok

Diskusia