Úskalia šikmých striech (2.)

Úskalia šikmých striech (2.)

24. 06. 2010
Zdieľať

Realizácia strechy len podľa projektu na stavebné povolenie, bez zdokumentovaných stavebných detailov, je u nás až pričastým negatívnym javom. Ani ten najkvalitnejší strešný materiál nesplní však svoje poslanie, ak bude nesprávne alebo nekvalitne použitý.Pozrime sa teda na najčastejšie chyby striech.

Dôležité je nepodceniť ani ten najmenší kútik tým, že sa tam vynechá tepelná izolácia. Takzvané tepelné mosty vedia narobiť veľké problémy, plesne nevynímajúc.


Úskalia šikmých striech (2.)

269770
Iko

Krásna strecha musí byť aj krásne zrealizovaná, nepodceňujte žiadny detail

 

Šikmé strechy potrebujú protisnehovú ochranu
Protisnehová ochrana by mala byť nevyhnutnou súčasťou šikmých striech. Podľa vyhlášky ministerstva životného prostredia č. 532/2002 musí mať šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmším ako 25° zachytávač zosúvajúceho sa snehu. V súčasnosti existuje niekoľko druhov snehových zachytávačov. Osvedčili sa najmä zábrany umiestnené a rovnomerne rozložené po celom povrchu strechy. „Vhodné je kombinovať líniové sneholamy s bodovými, ktoré tvoria protisnehové škridly a háky. Líniové zachytávače snehu môžu v niektorých prípadoch vytvárať veľké návaly snehu, ktoré môžu lokálne preťažiť krytinu a následne ju poškodiť,“ hovorí Eduard Jamrich, predseda Cechu strechárov Slovenska. Dôraz treba klásť najmä na miesta s najväčším rizikom poškodenia (strešné okná, vikiere a pod.). V prípade, že sneholamy na strechu neumiestnime, môže zosúvajúci sa sneh poškodiť strešné prestupy, strhnúť strešné žľaby či poškodiť strešnú krytinu pri odkvape. Odporúča sa tiež upevnenie žľabov a zvodov nadimenzovať na hmotnosť snehu. V prípade, že je strecha nesprávne konštrukčne riešená, môže pri veľkom množstve snehu a jeho hromadení na okrajoch strechy dochádzať aj k zatekaniu vody do vnútorných priestorov. (zdroj Icopal)


Úskalia šikmých striech (2.)

269779
Iko

Vďaka svojej ohybnosti sú šindle vhodným materiálom na zložité strešné konštrukcie. Najmä vďaka schopnosti  ľahko sa tvarovo prispôsobiť rezaním sú predurčené na zložité strechy, pri ktorých sa kladie dôraz na precízne vyhotovedenie detailov. Aj na slovenský trh sa však dostáva čoraz viac „imitácií“ šindľov, ktoré svojou kvalitou nezodpovedajú štandardným výrobkom. Druhým problémom je, že vďaka navonok veľmi jednoduchej a rýchlej inštalácii existuje veľa „imitátorov“-strechárov, ktorí pre nedostatok znalostí jednotlivých techník takisto znižujú životnosť a zhoršujú povesť šindľom ako takým. Vyberajte preto kvalitných výrobcov s certifikátmi, ktorí vám poskytnú aj presné návody spôsobu realizácie alebo vám odporučia kvalitnú firmu so skúsenosťami pri realizácii strešnej krytiny z konkrétneho materiálu


Úskalia šikmých striech (2.)

269773
Dorken

 

Detaily, detaily, ach tie detaily. Napojenie odkvapového žľabu a ukončenie pásov poistnej hydroizolácie býva často nesprávne zrealizované, najmä na strechách s malým sklonom. Poistnú hydroizoláciu nemožno viesť ponad odkvapovú fošňu, čo by zmenšilo sklon a spôsobilo preliačenie izolácie s následným hromadením vody. Je len otázkou času, kedy by sa našla trhlinka v poistnej hydroizolácii, a jej prenikaniu do podkladových vrstiev by nič nebránilo. Na obrázku je správne realizovaný detail ukončenia poistnej hydroizolácie pri odkvape pomocou odkvapnicového plechu, na ktorý sa často zabúda


Úskalia šikmých striech (2.)

269780
ruukki

 

 

Bez dobre urobenej „klampiarčiny“, ako sa hovorí detailom v miestach napojenia, prepojenia a odvodnenia strechy, vám bude kvapkať do taniera aj pri najdrahšej streche. Súčasťou klampiarskych prác sú napríklad aj odkvapy a zvody dažďovej vody

 


Úskalia šikmých striech (2.)

269783
Hpi

 

Príčinou kvapkajúcej vody zo stropu v podkroví nemusí byť iba deravá strecha. Ak nebude parozábrana dokonale utesnená vo všetkých detailoch, pri ostení, pri prestupoch konštrukciou a podobne, vlhkosť sa dostane do tepelnej izolácie, kde vytvorí kondenzát a neskôr spôsobí poškodenie dreva a tepelnej izolácie. Jeden dospelý človek uvoľní pri dýchaní denne 2 litre vody, pranie a kúpanie štvorčlennej rodiny vyprodukuje 3 litre vody vo forme pary, varenie ďalšie 2 litre vody. Keď je strešná konštrukcia zle navrhnutá a zrealizovaná, táto vlhkosť sa dostane do izolácie, a to môže spôsobiť aj kvapkajúcu vodu so stropu

Problém veľkého množstva snehu na plechovej streche a jeho riešenie nám objasnil Ing. Karol Bodnár, technický inžinier spoločnosti Ruukki:
Z plechových strešných krytín snehová vrstva skĺzne na zem bez väčších problémov. V prípade, že by skĺznutie snehu zo strechy mohlo spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku, na zadržanie snehu sa používajú snehové zábrany alebo snehové rozrážače.  Na trhu je niekoľko typov takýchto snehových zábran a rozrážačov. Faktom je, že poveternostné podmienky v strednej Európe sú trochu iné ako napríklad v Škandinávii, kde má napadaný sneh počas zimy väčšinou rovnakú konzistenciu. V našich podmienkach, pod vplyvom teplotných zmien a výkyvov počas zimy, sa snehová vrstva na streche môže zmeniť na ťažkú, ľadovú masu. Jej obrovský tlak nemusia snehové zábrany udržať, najmä pri väčšej vrstve snehu, a môže dôjsť k ich poškodeniu. Ak sa preto na streche nachádza neúnosná vrstva snehu, ktorá by mohla spôsobiť uvedené problémy, je nutné ju odstrániť. Treba však dávať pozor na to, aby nedošlo k poškodeniu lakoplastovej povrchovej úpravy strešnej krytiny. Preto sa pri odstraňovaní snehu odporúča nechať na streche ochrannú vrstvu s hrúbkou asi 5 až 10 cm.


Úskalia šikmých striech (2.)

269781
knauf

Zateplená šikmá strecha je ucelený systém vrstiev a skladá sa z niekoľkých hlavných či pomocných častí. Dôležité je dodržať projektantom navrhnuté usporiadanie a hrúbku vrstiev. Napríklad hrúbka tepelnej izolácie sa musí určiť na základe presného výpočtu, v ktorom sa zohľadnia vlastnosti konštrukcie, podnebie a ostatné faktory. Jej hrúbka sa niekedy nesprávne obmedzí iba na výšku krokvy, čo je v mnohých prípadoch nedostačujúce. Pri zatepľovaní medzi krokvami treba aspoň 16 až 25 centimetrov, čo sa rieši prídavnou izoláciou pod krokvami. Výber kvalitných materiálov by mal byť samozrejmosťou

 

• Najväčšie a najčastejšie chyby sa robia pri vyhotovení parozábrany. Kvalitné, no niekedy možno drahšie materiály sa často nahrádzajú lacnými, určenými na iný účel. Napríklad  stavebnou fóliou určenou na balenie. V nej sa veľmi ľahko vytvoria mikrotrhliny, cez ktoré sa do tepelnej izolácie dostáva vodná para. Mokrá tepelná izolácia je potom absolútne nefunkčná, pretože namiesto korigovania rozdielu teplôt medzi exteriérom a interiérom, pôsobí ako vodič a prenáša vysokú alebo nízku vonkajšiu teplotu dovnútra.
• Na všetky napojenia parozábrany je nevyhnutné používať len také materiály, ktoré sú na to určené výrobcom. Nevhodný typ pásky môže časom stratiť lepivosť a odpadnúť. Do tepelnej izolácie sa tak dostane vodná para.
• Pozor na všetky detaily, treba ich vyriešiť dokonale! Až príliš často bývajú katastrofou prestupujúce konštrukcie (komín, štítové murivo a podobne), kde sa spoje parozábrany a konštrukcie väčšinou riešia pomocou akrylátového tmelu, a dokonca bez tesniacej pásky.
• Ak chcete  viesť elektroinštalácie nad pohľadovou vrstvou, je nevyhnutné vytvoriť medzi parozábranou a pohľadovou vrstvou montážnu medzeru. Ak sa tam nenachádza, parozábrana sa pri vedení elektroinštalácie zákonite poruší a vodná para môže prenikať do konštrukcie strechy.

ZDROJ: časopis môj dom JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: strecha
Zdieľať článok

Diskusia