17. 06. 2010
Zdieľať

Najväčším problémom kvality striech na Slovensku je vplyv ľudského faktora. Realizácia strechy len podľa projektu na stavebné povolenie, bez zdokumentovaných stavebných detailov, je u nás až pričastým negatívnym javom. Ani ten najkvalitnejší strešný materiál nesplní však svoje poslanie, ak bude nesprávne alebo nekvalitne použitý. A nečakaná investícia do opráv nekvalitnej strechy vás nakoniec bude stáť viac ako poctivá príprava a dôslednosť pri realizácii. Pozrime sa teda na najčastejšie chyby striech.

 


Úskalia šikmých striech

269777
Bramac


Úskalia šikmých striech

269778
Bramac

Strešná krytina, to nie sú iba samotné škridly, šindle či platne. Výrobcovia väčšinou ponúkajú kompletný strešný systém, vrátane doplnkov a príslušenstva ku konkrétnej krytine. Využite ich a neexperimentujte s provizórnymi riešeniami. Napríklad aj upevnenie hromozvodu je dôležité riešiť pomocou doplnkov krytiny na to určených. Vŕtanie dier do krytiny a „nejaké“ uchytenie „ niečím“ sa určite nevyplatí ani vzhľadom na funkčnosť hromozvodu, ani vzhľadom na izolačnú schopnosť krytiny


Úskalia šikmých striech

269775
Tondach

Krytina je hlavná hydroizolačná vrstva, ktorá chráni ostatné časti strešného plášťa a vnútorný priestor pred pôsobením poveternostných vplyvov, najmä vody, vlhkosti a vetra. Preto je dôležité  ukladať ju precízne bez medzier, tak, aby každý kus presne zapadol do drážok. Treba dodržiavať postup, ktorý stanovil výrobca


Úskalia šikmých striech

269788
Iko

Dajte si poradiť ozajstnými odborníkmi a nebojte sa pýtať. Nikto od vás nebude čakať vedomosti o konštrukciách striech. Na to sú tí, ktorí to študovali a zaoberajú sa tým. Tak sa pýtajte! Ak sa odhodláte na svojpomocnú výstavbu alebo rekonštrukciu strechy, určite nie je vhodné kombinovať a skladať vrstvy strešného plášťa na základe najnižšej cenovej ponuky a vlastného úsudku. Konštrukcia zateplenej šikmej strechy je naozaj zložitá a náročná na kvalifikované realizovanie všetkých detailov. Venujte svoj čas radšej vyhľadaniu skúsených odborníkov s dobrými referenciami


Úskalia šikmých striech

269782
Rockwool

Pozor na netesnosti pri ukladaní tepelnej izolácie. Kvalitná izolácia bude plniť svoj účel iba po starostlivom zhotovení s dôrazom na detaily

 

• Pozor na nedostatočne vysušenú nosnú drevenú konštrukciu alebo na konštrukciu napadnutú drevokaznou hubou.
• Sklon strechy pri tvrdej skladanej krytine nemá byť menší ako 17°. Pri menšom sklone nesmie chýbať vodotesné podstrešie alebo vhodná poistná hydroizolácia.
• Pozor na nevhodný výber poistnej fólie, napríklad ak sa polyetylénová mikroperforovaná fólia, ktorá má minimálnu hydroizolačnú schopnosť, použije na debnení – môže zapríčiniť tvorbu kondenzátu, ktorý zaťažuje debnenie.
• Tvorbu kondenzátu, ktorý potom steká do izolácie, spôsobuje aj nedostačujúce odvetranie v hrebeni strechy.
• Napájanie jednotlivých pásov poistnej hydroizolácie musí mať predpísaný presah (10 cm), ináč hrozí pri silných zrážkach zatečenie.
• Ak sa náhodou pri montáži poškodí poistná hydroizolačná fólia, nesmie sa dodatočne opravovať zospodu, ale ešte pred zakrytím krytinou sa musia poruchy opraviť záplatou zhora.
• Hydroizolačná fólia nesmie  pri zhotovovaní šikmej strechy ostať nezakrytá dlhšie, ako je lehota povolená výrobcom. Môže sa poškodiť jej hydroizolačná vrstva, a tak sa stane celá fólia nefunkčná.
• Prečnievajúca a do odkvapu zasahujúca hydroizolačná fólia na spodnej strane strešnej roviny predstavuje nesprávne riešenie ukončenia fólie.
• Nešetrite na hrúbke a kvalite tepelnej izolácie, ak chcete mať príjemnú klímu v podkrovnom priestore. Hlavná vrstva by nemala byť tenšia než 16 cm a druhá vrstva by mala byť hrubá aspoň 4 cm, čo platí pre naše klimatické podmienky. Aj tu je dôležité dokonalé vyhotovenie technických detailov, aby nevznikali tepelné mosty a aby sa zabránilo neskoršiemu výskytu plesní.

ZDROJ: časopis môj dom apríl 2010 JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: strecha
Zdieľať článok

Diskusia