V zdravom dome zdravý vzduch – vetrať alebo aj kúriť (časť. 3.)

V zdravom dome zdravý vzduch – vetrať alebo aj kúriť (časť. 3.)

23. 03. 2012
Zdieľať

Na ďalšie zníženie energetickej náročnosti vetrania sa zvyknú inštalovať tzv. zemné výmenníky tepla (inak zemné registre alebo kolektory), ktorými sa vo vykurovacom období privádzaný čerstvý vzduch ešte pred vstupom do rekuperátora predhrieva.

Potláča sa tak riziko zamŕzania rekuperátora a zvyšuje sa teplota vzduchu privádzaného do interiéru. V lete sa, naopak, privádzaný vzduch v zemnom kolektore mierne ochladí. Princíp je založený na skutočnosti, že v hĺbke 1,2 – 2,0 m pod zemou je celoročne konštantná teplota okolo 8 až 15 °C. Zemný výmenník sa skladá z nasávacej šachty s filtrom proti prachu, hmyzu a rôznym nečistotám z podzemného vedenia, ktoré vyúsťuje do rekuperátora. V podzemných rozvodoch studený zimný nasávaný vzduch preberá časť tepelnej energie zeme, teplý letný ju tu zasa odovzdá. Preto v zime do rekuperátora prichádza vzduch s teplotou nad 0 °C aj napriek tomu, že vonku mrzne. Znie to jednoducho, ale na správne fungovanie zemného výmenníka je potrebné dodržať množstvo veľmi dôležitých konštrukčných zásad. Potrubie, ktorým sa privádza vzduch, musí mať zvýšenú tepelnú vodivosť, hladký vnútorný povrch (aj v spojoch) s antibakteriálnou a antistatickou úpravou, vysokú kruhovú tuhosť a, samozrejme, musí byť vodotesné a plynotesné. Nie je jedno, v akej zemine je uložené, lebo nie každá má rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti. Ideálne sú íly a ílovité zeminy. Dĺžka rozvodov je závislá od množstva faktorov a môže sa pohybovať niekde medzi dvadsiatimi až sto metrami. Je dobré minimalizovať počet ohybov, vzhľadom na nutnosť pravidelného čistenia (1- až 2-krát ročne). Pretože (najmä v lete) v potrubí kondenzuje vodná para, je dôležité dodržať minimálne dvojpercentný spád a kondenzát odvádzať preč.


Možnosti na osadenie VZT zariadení sú rôzne – závisia od typu konkrétneho zariadenia. Dajú sa namontovať pod strop, na stenu alebo v prípade veľkých jednotiek, ktoré v sebe kombinujú viaceré technologické celky, umiestniť do samostatnej strojovne.

Možnosti na osadenie VZT zariadení sú rôzne – závisia od typu konkrétneho zariadenia. Dajú sa namontovať pod strop, na stenu alebo v prípade veľkých jednotiek, ktoré v sebe kombinujú viaceré technologické celky, umiestniť do samostatnej strojovne.
Atrea


Možnosti na osadenie VZT zariadení sú rôzne – závisia od typu konkrétneho zariadenia. Dajú sa namontovať pod strop, na stenu alebo v prípade veľkých jednotiek, ktoré v sebe kombinujú viaceré technologické celky, umiestniť do samostatnej strojovne. (foto: Atrea)

Možnosti na osadenie VZT zariadení sú rôzne – závisia od typu konkrétneho zariadenia. Dajú sa namontovať pod strop, na stenu alebo v prípade veľkých jednotiek, ktoré v sebe kombinujú viaceré technologické celky, umiestniť do samostatnej strojovne.
Atrea


Možnosti na osadenie VZT zariadení sú rôzne – závisia od typu konkrétneho zariadenia. Dajú sa namontovať pod strop, na stenu alebo v prípade veľkých jednotiek, ktoré v sebe kombinujú viaceré technologické celky, umiestniť do samostatnej strojovne. (foto: Atrea)

V opačnom prípade sa nahromadená voda v tmavom a teplom prostredí zemného výmenníka stane zdrojom choroboplodných zárodkov a hnilobného zápachu šíriaceho sa po celom dome. Konštrukčné chyby zemného kolektora väčšinou nie je možné dodatočne odstrániť a finančne náročné zariadenie sa musí úplne vyradiť z prevádzky. Navyše, energetické zisky z prevádzky zemného kolektora v kombinácii so vzduchotechnickým systémom s rekuperáciou nie sú veľmi výrazné a ani zďaleka nepokryjú náklady na jeho realizáciu. Pre hygienické riziká, ktoré so sebou nesie, sa zemný kolektor v poslednom čase nahrádza soľankovým vzduchovým tepelným výmenníkom. Princíp fungovania je veľmi podobný, v uzavretom okruhu v zemi však neprúdi priamo privádzaný vzduch, ale cirkuluje tu teplonosné médium (soľanka). Vďaka tomu nedochádza k hygienickým problémom so vzduchom ako v prípade klasického zemného kolektora. Soľanka potom odovzdáva svoju tepelnú energiu čerstvému vzduchu v malom výmenníku ešte pred ventilačným systémom.


Priestor na umiestnenie takýchto hromád hadíc naozaj treba mať premyslený dopredu.

Priestor na umiestnenie takýchto hromád hadíc naozaj treba mať premyslený dopredu.
Paul Wärmerückgewinnung/Eltis Electronic


Pokiaľ to stavba dovolí, je praktické viesť vzduchotechnické rozvody v podkroví. Nakoniec sa skryjú a zároveň tepelne zaizolujú v izolácii stropu.

Pokiaľ to stavba dovolí, je praktické viesť vzduchotechnické rozvody v podkroví. Nakoniec sa skryjú a zároveň tepelne zaizolujú v izolácii stropu.
Paul Wärmerückgewinnung/Eltis Electronic

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Letné opatrenia

V objektoch s nízkoenergetickým či pasívnym štandardom je možné udržiavať vnútornú teplotu na príjemných hodnotách aj v horúcom lete, pričom použitie energeticky náročnejšej klimatizácie nie je nutné. Podmienkou je však minimalizácia tepelných ziskov celkovou konštrukciou objektu, jeho orientáciou a pasívnym tienením. Kvalitné rekuperačné systémy majú zabudovanú tzv. bajpasovú klapku, ktorá sa uplatňuje pri nočnom vetraní v lete, keď chladnejší vonkajší vzduch môže znižovať teplotu v prehriatom interiéri. Vtedy klapka automaticky otvorí kanál, ktorým vonkajší vzduch obchádza rekuperátor a bez ohriatia sa privádza priamo do miestností. Počas dňa možno do miestností privádzať vzduch schladený v rekuperačnom výmenníku odvádzaným chladnejším vzduchom z interiéru, prípadne využiť možnosti zemného či kvapalinového (soľankového) výmenníka. Toto však neplatí pri štandardných objektoch, kde tepelné zisky vysoko prekračujú chladiace schopnosti ventilačného systému. Netreba si preto zamieňať nútené vetranie s chladením. Pri takýchto prípadoch je tu možnosť prepojiť rekuperačnú vzduchotechnickú jednotku s klimatizačným zariadením. Vtedy je výhodou, ak sú obidve zariadenia jednej značky. Jednoduchosť ich prepojenia zaistí, že celý systém sa bude dať ovládať jediným centrálnym ovládačom. Vetranie sa tak môže riadiť automaticky zapnutím klimatizácie. Toto ponúka napr. rekuperačná jednotka Lossnay v kombinácii s klimatizáciou Mitsubishi Electric alebo jednotky Duplex radu R3 od firmy Atrea.

S využitím núteného vetrania je vhodné počítať už pri plánovaní stavby alebo významnej rekonštrukcie. Stavebné úpravy súvisiace s rozvodmi sietí kanálov na transport čistého a znečisteného vzduchu sú totiž rozsiahle – treba počítať so skrytými priestormi v podhľadoch, so zabudovaním rozvodov v podlahách a stenách. Vstupné náklady na takéto zariadenie sú vysoké, ale prevádzka je ekonomická a s využitím rekuperácie v zime dokonca úsporná. Samozrejme, že aj v prípade rekuperačnej jednotky ide o elektrotechnické zariadenie s mechanickými prvkami, čo si vyžaduje pravidelný servis, výmenu filtrov a čistenie.


Montáž rozvodov núteného vetrania vyzerá zo začiatku hrozivo, ale nakoniec vidieť len malé mriežky na odvod a prívod vzduchu.

Montáž rozvodov núteného vetrania vyzerá zo začiatku hrozivo, ale nakoniec vidieť len malé mriežky na odvod a prívod vzduchu.
Atrea


Montáž rozvodov núteného vetrania vyzerá zo začiatku hrozivo, ale nakoniec vidieť len malé mriežky na odvod a prívod vzduchu.

Montáž rozvodov núteného vetrania vyzerá zo začiatku hrozivo, ale nakoniec vidieť len malé mriežky na odvod a prívod vzduchu.
Atrea

Vetrať alebo aj kúriť

Vzduchotechnický systém s rekuperáciou nie je zdrojom tepla na vykurovanie a nezabezpečí ani prípravu teplej vody. To treba riešiť samostatne. Tepelným zdrojom môže byť tepelné čerpadlo, kondenzačný plynový kotol alebo kotol na elektrinu. Obľúbené je aj zapojenie s akumulačným zásobníkom, kam sa odkladá tepelná energia napr. zo solárneho systému, z kozubovej teplovodnej vložky alebo peletkovej pece. Ako záložný zdroj sa používajú elektrické špirály. Tepelnú energiu z týchto zariadení potom môžete rozvádzať po objekte a zároveň zabezpečiť aj prívod čerstvého vzduchu energeticky nenáročným spôsobom. Existujú dva vzduchotechnické systémy, ktorých súčasťou je aj rekuperácia. Prvým je rovnotlakové vetranie, ktorého úlohou je plynulý prívod čerstvého, v zime predhriateho vzduchu. Teplo domova sa ale v tomto prípade rieši klasickými vykurovacími telesami, podlahovým vykurovaním alebo ich kombináciou. Druhou možnosťou je teplovzdušné vykurovanie, kombinované s rovnotlakovým vetraním. Je to systém, kde okrem rozvodov na prívod čerstvého a odvod znečisteného vzduchu (kuchyne, hygienické zariadenia) existuje ešte jedna trasa na odvod vzduchu zo spoločných priestorov (obývacie izby, spálne). Tento interiérový vzduch cirkuluje a vo vykurovacom období sa využíva na prenos tepla z ohrievača vzduchotechnickej cirkulačnej jednotky do obytných miestností. Do cirkulačného okruhu sa primiešava aj čerstvý vzduch z exteriéru. Vďaka prenosu tepla cirkulujúcim vzduchom sa dá v celom objekte využiť aj teplo z kozuba alebo pasívne tepelné zisky z miestností vyhriatych slnkom. Ďalšou výhodou oproti rovnotlakovému vetraniu je možnosť využiť celú vzduchovú kapacitu objektu. Znamená to, že ak sa cez deň zdržujete v spoločenskej zóne domu, máte k dispozícii aj vzduch zo spální a chodieb. Môže sa preto znížiť množstvo privádzaného vzduchu, a tým aj prevádzkové náklady. Cirkulačný vzduch sa neprivádza do hygienických zariadení. Tie sa vykurujú klasickým spôsobom a podľa potreby vetrajú vetracím okruhom vzduchotechnickej jednotky. Pri dvojici okruhov sa používa tento systém aj názov dvojzónová vzduchotechnická jednotka.


Umiestnenie vzduchotechnických rozvodov pod stropom alebo v podhľade nie je závislé len od toho, či ide o novostavbu, alebo o rekonštrukciu. Ovplyvňuje to aj typ vzduchotechnického systému a jeho dodávateľ. V tomto prípade ide o systém Oktopus, ktorý využíva hadice Easyflex.

Umiestnenie vzduchotechnických rozvodov pod stropom alebo v podhľade nie je závislé len od toho, či ide o novostavbu, alebo o rekonštrukciu. Ovplyvňuje to aj typ vzduchotechnického systému a jeho dodávateľ. V tomto prípade ide o systém Oktopus, ktorý využíva hadice Easyflex.
Paul Wärmerückgewinnung/Eltis Electronic

Špeciálne riešenie nielen na špeciálne situácie

Nútené vetranie s rekuperáciou samo osebe nie je lacný špás. Je potrebné už počas prípravy projektu nového domu alebo rekonštrukcie staršieho uvažovať o tom, či chcete len vetrať, alebo zvolíte teplovzdušné vykurovanie, napr. so zapojením tepelného čerpadla. Tomu treba prispôsobiť aj riešenie celého obvodového plášťa budovy. Potom sa nútené vetranie s rekuperáciou môže stať súčasťou systému, ktorý zabezpečí vykurovanie, prípravu teplej vody, prípadne využitie slnečnej energie a tepla z kozuba. Investícia sa tak stáva znesiteľná, s prihliadnutím na následnú ekonomickú a ekologickú prevádzku dokonca výhodnejšia ako pri klasickom riešení. Rovnotlakové vetranie s rekuperáciou ale môže mať svoj význam v každom objekte, bez ohľadu na kvalitu jeho obvodových konštrukcií a ostatné použité technológie. Hlučné a znečistené prostredie v mestách, problémy s alergiami (aj v dôsledku nedostatočného vetrania) či rastúce ceny energie nás čoraz viac nútia premýšľať o tomto úspornom spôsobe vetrania ako o riešení, do ktorého nás tlačí situácia. Môžeme ho teda považovať za systém blízkej budúcnosti, a to aj vzhľadom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. 5. 2010 o energetickej hospodárnosti budov. Z jej obsahu totiž vyplýva, že skôr či neskôr (presnejšie do roku 2020) aj tu na Slovensku budeme musieť začať stavať v nízkoenergetickom, a ešte lepšie v pasívnom štandarde. Hoci štát zatiaľ veľmi nevychádza v ústrety ľuďom, ktorí majú potrebu začať ekologicky myslieť a žiť, do budúcnosti by sa to malo zmeniť. K tomu sme sa zaviazali spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ.


Výustky na stenách a stropoch môžu byť jediné, čo nakoniec obyvatelia domu vidia z celej vzduchotechnickej technológie.

Výustky na stenách a stropoch môžu byť jediné, čo nakoniec obyvatelia domu vidia z celej vzduchotechnickej technológie.
Paul CrosPaul Wärmerückgewinnung/Eltis Electronic


Výustky na stenách a stropoch môžu byť jediné, čo nakoniec obyvatelia domu vidia z celej vzduchotechnickej technológie.

Výustky na stenách a stropoch môžu byť jediné, čo nakoniec obyvatelia domu vidia z celej vzduchotechnickej technológie.
Paul Wärmerückgewinnung/Eltis Electronic


Výustky na stenách a stropoch môžu byť jediné, čo nakoniec obyvatelia domu vidia z celej vzduchotechnickej technológie.

Výustky na stenách a stropoch môžu byť jediné, čo nakoniec obyvatelia domu vidia z celej vzduchotechnickej technológie.
Paul Wärmerückgewinnung/Eltis Electronic

 

 

Výustky na stenách a stropoch môžu byť jediné, čo nakoniec obyvatelia domu vidia z celej vzduchotechnickej technológie.

 

Prvá časť

Druhá časť

 

Kategória: Energia Stavba a rekonštrukcia
Tagy: stavba
Zdieľať článok

Diskusia