Základné zásady pri navrhovaní komínov

Základné zásady pri navrhovaní komínov

24. 02. 2011 Zdieľať

Komín je predovšetkým funkčnou súčasťou domu, nie módnym doplnkom. Väčšinou z neho vidno iba malú časť, ale zaobíde sa bez neho len máloktorý rodinný dom. Mal by byť navrhnutý každej stavbe na mieru (podľa typu vykurovania a prípadne aj vetrania), spoľahlivo a bezpečne odvádzať spaliny od spotrebičov a starnúť zodpovedne – čo najpomalšie.

Kedy ho postaviť a pre aký sa rozhodnúť?

Na to, kde a aký bude komín, treba myslieť už vo fáze navrhovania domu. Mal by sa totiž postaviť v rámci hrubej stavby. Ak by sa komín realizoval dodatočne, bolo by nutné urobiť otvory v stropoch a v streche, čo nie je vôbec jednoduché a znamená to zbytočné náklady. A so stavebnými prácami sa do domu vráti aj neporiadok, takže namiesto opaľovania budete musieť upratovať.

Dôležité je rozmyslieť si hneď na začiatku plánovania stavby, ako budete dom vykurovať a vetrať. Tomu sa potom prispôsobí komín – jeho veľkosť, počet prieduchov, usporiadanie, konštrukcia i materiál. Praktické je myslieť pritom aj na „zadné vrátka“ – napríklad ako nebyť závislý len od verejnej rozvodnej siete a zabezpečiť si zásobovanie teplom aj z vlastného zdroja. To, že ste boli prezieraví a popri kotle ste pamätali aj na kozub či kachľovú pec, oceníte nielen za romantických zimných večerov, ale najmä v krízových situáciách: pri technických poruchách rozvodných sietí, pri výpadkoch prúdu či nedajbože ďalších sporoch pri dodávkach strategických surovín. A v prechodných obdobiach, na jar a na jeseň, môžu kozub alebo pec slúžiť dokonca ako hlavný zdroj tepla. Ak s nimi budete počítať už pri návrhu domu a pripravíte pre ne stavebné miesto, na komín ich môžete nechať napojiť aj dodatočne.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Poloha komína

V domoch so šikmou strechou je najlepšie umiestniť komín v centre dispozície – tak, aby jeho vyústenie nad strechu bolo čo najbližšie pri hrebeni. Komín by mal totiž presahovať hrebeň strechy minimálne o 650 mm (výška komína nad šikmou aj plochou strechou je stanovená v norme – vyhláške ministerstva životného prostredia č. 338/2009). Čím bližšie k hrebeňu, tým menšia je výška komína nad strechou a tým menšia časť jeho povrchu sa ochladzuje a je vystavená negatívnym vplyvom vetra a mrazu. Takáto poloha je výhodná aj zo statického hľadiska, pretože sa vyhnete nákladným konštrukciám na zabezpečenie stability komína. Aj jeho prípustná výška nad najvyšším bočným podoprením (v rovine strechy) je totiž obmedzená – závisí od rozmerov komína, jeho hmotnosti a výšky vyústenia nad úrovňou terénu, pričom vyššie komíny potrebujú stužujúcu výstuž.

Naprieč stavebnými konštrukciami

Pri návrhu aj zhotovovaní prestupov komína stavebnými konštrukciami nesmie byť komín v žiadnom prípade spojený so stavebnou konštrukciou, komínové teleso sa musí vždy dilatovať. V mieste prestupu vodorovnou konštrukciou sa obvykle aplikuje tuhá rohož z minerálnych vlákien s hrúbkou minimálne 30 mm. Pri prestupoch horľavými vodorovnými konštrukciami (napríklad drevenými stropmi) sa musia splniť všetky požiadavky požiarnych predpisov – napríklad minimálna vzdialenosť vonkajšieho líca komína od drevených konštrukcií je 50 mm.

Delenie komínov na základe rôznych kritérií podľa

• spôsobu výroby a montáže: systémové a individuálne
• materiálu komínovej vložky: s keramickou alebo antikorovou vložkou
• konštrukčného usporiadania: jednovrstvové, dvojvrstvové, trojvrstvové
• počtu pripájaných spotrebičov: samostatné a spoločné
• plochy prierezu: úzke (do 0,04 m2 – priemer do 110mm), stredné (do 0,2025 m2 – priemer do 250 mm)
• tlakových podmienok: na podtlakové a pretlakové systémy
• spôsobu použitia: lokálne, ústredné, technologické

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: komín navrhy zásady
Zdieľať článok