Zateplené v každom detaile – systémové riešenie osadenia strešného okna

03. 10. 2011 Zdieľať

Dôležitým predpokladom riadnej funkčnosti strešného okna je jeho správne prevedená montáž. Z energetického hľadiska je citlivou oblasťou zateplenie okien miesto napojenia na strešný plášť. Spoločnosť VELUX kvôli týmto prípadom ponúka zateplené lemovanie EDW 2000, ktorého súčasťou je zatepľovacia sada BDX. Tá bráni únikom tepla a v kombinácii so strešnými oknami zlepšuje súčiniteľ prestupu tepla až 0,1 W/m2K. Lemovanie EDW je určené na profilovanú strešnú krytinu do výšky profilu 120 mm.

— Advertorial spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r. o. —

 

Zateplené lemovanie EDW 2000 povyšuje osadenie strešného okna na systémové riešenie, pri ktorom sa riziko chyby nedôsledného napojenia tepelnej a vodotesnej izolácie znižuje na minimum. Hlavnou súčasťou zatepleného lemovania EDW 2000 je tepelnoizolačný rám, ktorého nosná časť je vyrobená z galvanizovanej ocele. Jednotlivé časti rámu do seba zapadajú a vytvárajú tak presne vymedzený priestor na osadenie okna. Na oceľový rám je napojená izolácia vyrobená z extrudovanej polyetylénovej peny. Táto izolácia obaľuje rám okna z exteriérovej strany a okno zatepľuje. Montážny rám sa prichytí do strešnej konštrukcie uholníkmi, ktoré sú identické s uholníkmi na prichytenie strešného okna. Ďalšou súčasťou sady je hydroizolačný golier vyrobený z polypropylénovej paropriepustnej fólie. Golier sa prichytáva priamo na vonkajšiu stranu rámu okna. Izolačný golier tesne obopína obvod rámu a zabezpečuje vodotesnú izoláciu rámu okna. V hornej časti sa izolačný golier napája na existujúcu poistnú hydroizolačnú vrstvu pomocou samonosného drenážneho žliabka, ktorý zároveň odvádza vodu mimo rámu strešného okna. Významnou súčasťou je hliníkové lemovanie do profilovanej strešnej krytiny, ktoré zaistí vodotesné napojenie strešného okna na strešný plášť.

Každodenná prax potvrdzuje, že napojenie na poistnú hydroizolačnú vrstvu, tepelnú izoláciu a takisto parozábranu často vôbec nevyhovuje požiadavkám. Zateplené lemovanie EDW 2000 ako systémové riešenie správneho napojenia strešného okna na jednotlivé vrstvy strešného plášťa prináša nasledovné výhody:
• výrazne sa znižuje riziko nesprávnej montáže strešného okna,
• minimalizuje sa pravdepodobnosť vzniku tepelných mostov a možnosť vzniku kondenzátu na povrchu interiérových konštrukcií,
• skondenzovaná vlhkosť alebo nafúkaný a roztopený sneh na poistnej hydroizolačnej vrstve nepreniknú do tepelnej izolácie,
• znižujú sa tepelné straty z vykurovaného priestoru,
• montáž okno je pri vyššej spoľahlivosti oveľa jednoduchšia a takmer o polovicu rýchlejšia.

 


Montáž rámu strešného okna s tepelnoizolačným rámom

Montáž rámu strešného okna s tepelnoizolačným rámom
VELUX


Montáž rámu strešného okna s tepelnoizolačným rámom


Upevňovanie hydroizolačného goliera okolo rámu strešného okna.

Upevňovanie hydroizolačného goliera okolo rámu strešného okna.
VELUX


Montáž bočného dielu lemovania spodnej manžety

Montáž bočného dielu lemovania
VELUX


Montáž bočného dielu lemovania spodnej manžety


Montáž spodného dielu lemovania a vytvarovanie

Montáž spodného dielu lemovania a vytvarovanie spodnej manžety
VELUX


Montáž spodného dielu lemovania a vytvarovanie

 

www.velux.sk

Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: Velux
Zdieľať článok