anglické dvorčeky

Základové konštrukcie
Stavba a rekonštrukcia

Základové konštrukcie

Celkové zaťaženie z objektu sa prenáša prostredníctvom nosných stien a stĺpov do základových konštrukcií. Základy majú za úlohu bezpečne preniesť stále aj príležitostné zaťaženie do základovej pôdy. Aby boli základy navrhnuté spoľahlivo a zabezpečili stabilitu stavby, treba poznať veľkosť zaťaženia a vlastnosti základovej pôdy. Skladba horninového prostredia musí byť známa už pri projektovaní a pred samotným výkopom stavebnej jamy. Najdôležitejšie vlastnosti zemín v tomto prípade sú únosnosť pôdy, stlačiteľnosť a vplyv podzemnej vody.