cap

Rekonštrukcia a jej časový plán
Legislatíva a financovanie

Rekonštrukcia a jej časový plán

Ak uvažujete o rekonštrukcii svojho domu, určite si uvedomujete aj finančnú stránku. S ňou úzko súvisí časový priebeh rekonštrukcie. Vzťah nákladov a času je priamo úmerný, to znamená, že čím dlhšie bude rekonštrukcia prebiehať, tým vyššia bude jej cena. Už len z toho dôvodu, že dom nebudete môcť úplne využívať a musíte hradiť náhradné riešenie bývania alebo provizórne opatrenia v dome.