doprava

Pripútajte sa!
Aktuality

Pripútajte sa!

Pri jazde autom je dôležité uvedomiť si, že so zvyšujúcou sa rýchlosťou narastá aj hmotnosť pasažierov v momente nárazu auta. Preto netreba podceňovať funkciu bezpečnostných pásov a aj na krátke vzdialenosti je potrebné, aby bola celá posádka auta riadne pripútaná. Povinnosť pripútať sa platí aj v autobusoch, ak sú bezpečnostnými pásmi vybavené.

Alkohol za volant nepatrí!
Aktuality

Alkohol za volant nepatrí!

Na Slovensku platí nulová tolerancia alkoholu za volantom. Vplyv alkoholu na vodiča priamo úmerne závisí od množstva požitého alkoholu a každý vypitý pohárik zvyšuje pravdepodobnosť nehody.  V prvom rade alkohol ovplyvňuje stratu sebakontroly a mnoho vodičov sa následne domnieva, že jazdí bezpečne, i keď je to iba ich mylný subjektívny dojem.

…Aby ste sa bezpečne vrátili domov
Aktuality

…Aby ste sa bezpečne vrátili domov

BECEP je skratka slov – BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY a zároveň samostatné oddelenie, ktoré patrí do pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR. Plní úlohu národného koordinátora pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike a svoje ciele má definované v Národnej stratégii Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 - 2030, ktorú schválila vláda SR ako kľúčový dokument všetkých subjektov, ktoré v rámci svojej činnosti ovplyvňujú oblasť bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike. Stratégiou stanovené opatrenia na akčnú dekádu 2021 - 2030 sú rozvrhnuté do piatich rámcových cieľov: ľudský faktor, rizikové skupiny účastníkov cestnej premávky, bezpečnosť pozemných komunikácií, vozidlá a technológie, ponehodová starostlivosť.

Zariadenie staveniska
Stavba a rekonštrukcia

Zariadenie staveniska

Stavba domu sa bez uskladnenia materiálu, jeho dopravy, priestorov pre pracovníkov nezaobíde. Stavať dom neznamená iba bezhlavo sa vrhnúť do práce, súčasťou výstavy je aj zariadenie staveniska, ktoré rieši bezpečnú činnosť na stavenisku a v jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku používaných zariadení a mechanizmov.