Budúcnosť je vo vašich rukách - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Alkohol za volant nepatrí!

31. 10. 2022 Zdieľať

Na Slovensku platí nulová tolerancia alkoholu za volantom. Vplyv alkoholu na vodiča priamo úmerne závisí od množstva požitého alkoholu a každý vypitý pohárik zvyšuje pravdepodobnosť nehody.  V prvom rade alkohol ovplyvňuje stratu sebakontroly a mnoho vodičov sa následne domnieva, že jazdí bezpečne, i keď je to iba ich mylný subjektívny dojem.

Taktiež spôsobuje impulzívnejšie a riskantnejšie správanie, najmä u mladých vodičov. Zhoršuje reakčný čas, koordináciu pohybov, pričom častokrát dochádza k úplnej strate kontroly vodiča nad vozidlom, ktoré následne končí mimo vozovky. Vplyvom alkoholu sa zmenšuje zorné pole vodiča a spôsobuje rozostrené vnímanie situácie na ceste. Týmto konaním vodič ohrozuje nielen seba, ale aj životy ostatných účastníkov cestnej premávky.

Okuliare simulujúce stav po požití alkoholu

Zážitkové vzdelávanie mládeže v Šamoríne: okuliare simulujúce stav po požití alkoholu Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Nárast pravdepodobnosti dopravnej nehody súvisí s koncentráciou alkoholu v krvi. Pri 0,5 promile alkoholu (dve 0,5-litrové pivá) je u vodiča pravdepodobnosť dopravnej nehody o 100 % vyššia ako u vodiča, ktorý nepil. Pri 0,8 promile je vyššia až o 400 %.

Infografika Nárast pravdepodobnosti dopravnej nehody - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Infografika: Nárast pravdepodobnosti dopravnej nehody v závislosti od množstva požitého alkoholu Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Zákonné sankcie v skratke

Jazda pod vplyvom alkoholu do 1 promile je priestupkom, za ktorý možno vodičovi uložiť peňažnú pokutu a tiež zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Platí to aj pri požití inej návykovej látky. Ak sa vodič vozidla odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, prihliada sa na neho ako na vodiča pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a hrozí mu preto ešte vyššia peňažná pokuta a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Orgán Policajného zboru SR rozhodne o preskúmaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti vodiča a preskúšaní jeho odbornej spôsobilosti.

Okuliare simulujúce stav po požití alkoholu

Zážitkové vzdelávanie žiakov II. stupňa ZŠ v Bratislave: okuliare simulujúce stav po požití alkoholu Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Pozor, ak je u vodiča zistené požitie alkoholu v množstve viac ako 1 promile, ide už o trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody.

Bližšie informácie o druhoch a výškach sankcií sú uvedené v platnej legislatíve – zákone o cestnej premávke, zákone o priestupkoch a trestnom zákone.

Buďte zodpovední, život za to stojí!

Skôr, ako sa pôjdete von zabaviť, porozmýšľajte, ako sa budete vracať domov. Dohodnite sa vopred, kto bude šoférovať pri návrate zo zábavy a nebude piť alkohol.

V nasledujúcej tabuľke je orientačný čas odbúravania alkoholu z krvi.* Tento čas veľa vodičov podceňuje.

Infografika Orientačný čas odbúravania alkoholu z krvi - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Infografika: Orientačný čas odbúravania alkoholu z krvi Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Šoférovanie pod vplyvom alkoholu spôsobuje smrť a utrpenie častejšie, ako si myslíte. Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy a výstavby SR (BECEP MDV SR) preto dôrazne vyzýva – správajte sa zodpovedne voči sebe aj ostatným účastníkom cestnej premávky a vopred myslite na následky nerozvážneho konania!

Zdroj: PR článok Oddelenia BECEP Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality
Tagy: bezpečnosť doprava
Zdieľať článok