Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

…Aby ste sa bezpečne vrátili domov

30. 09. 2022 Zdieľať

BECEP je skratka slov – BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY a zároveň samostatné oddelenie, ktoré patrí do pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR. Plní úlohu národného koordinátora pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike a svoje ciele má definované v Národnej stratégii Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 - 2030, ktorú schválila vláda SR ako kľúčový dokument všetkých subjektov, ktoré v rámci svojej činnosti ovplyvňujú oblasť bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike. Stratégiou stanovené opatrenia na akčnú dekádu 2021 - 2030 sú rozvrhnuté do piatich rámcových cieľov: ľudský faktor, rizikové skupiny účastníkov cestnej premávky, bezpečnosť pozemných komunikácií, vozidlá a technológie, ponehodová starostlivosť.

Pre Európsku úniu, vrátane Slovenskej republiky je v dlhodobom horizonte dôležité, aby sa do roku 2050 bezpečnosť v cestnej premávke čo najviac priblížila k „Vízii nula“ (anglicky „Vision Zero“), teda nulovej úmrtnosti pri dopravných nehodách a nulovému počtu ťažkých zranení pri dopravných nehodách na európskych cestách. „Vízia nula“ je medzinárodnou iniciatívou, ktorá považuje za neprijateľné, aby došlo k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu účastníkov cestnej premávky pri dopravných nehodách.

Eletrička

Propagácia „Vízie nula“ na vybraných dopravných prostriedkoch v Bratislave a Košiciach. Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

História „Vízie nula“ siaha do roku 1997, kedy bola táto vízia prvýkrát prijatá vo Švédsku. Následne sa postupne rozšírila do viacerých krajín a za svoju ju prijalo i medzinárodné spoločenstvo, medzi inými Organizácia spojených národov (OSN), Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a samozrejme Európska únia.

Slovenská republika ako regulárny člen týchto medzinárodných organizácii pristúpila k cieľu dosiahnuť „Víziu nula“ na slovenských cestách na Tretej globálnej ministerskej konferencii v Štokholme, kde bola vyhlásená tretia akčná dekáda bezpečnosti cestnej premávky do roku 2030.

V strednodobom horizonte sa budú sledovať aj dva priebežné (strednodobé) ciele, a to zníženie počtu úmrtí pri dopravných nehodách v rokoch 2021 až 2030 o 50 % a v tom istom období aj zníženie počtu ťažkých zranení pri dopravných nehodách o 50 %. Referenčnými hodnotami oboch cieľov sú počty usmrtených a ťažko zranených osôb pri dopravných nehodách z roku 2020.

Vzdelávanie detí základných škôl o bezpečnosti cestnej premávky

Vzdelávanie detí základných škôl o bezpečnosti cestnej premávky. Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

BECEP preventívne pôsobí na znižovanie dopravnej nehodovosti a strát na životoch a zdraví  formou organizácie a podpory osvetových, vzdelávacích, výchovných a propagačných podujatí zameraných na všetkých účastníkov cestnej premávky.

Špeciálna pozornosť je venovaná najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky (deťom, chodcom, cyklistom, používateľom e-kolobežiek), ktorým sú okrem iného bezplatne poskytované vzdelávacie a reflexné materiály. Rizikovou skupinou sú aj mladí – začínajúci vodiči. Napríklad v spolupráci s Policajným zborom SR a Slovenským Červeným krížom organizuje BECEP preventívno-vzdelávacie podujatia s názvom Život má zelenú na slovenských stredných školách.

Podujatie Život má zelenú

Podujatie Život má zelenú zamerané na prevenciu k vyššej bezpečnosti mladých vodičov v cestnej premávke na SOŠ dopravnej vo Zvolene Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ich cieľom je poukázať na to, aké dôležité je dodržiavať pravidlá cestnej premávky a poznať zásady poskytovania prvej pomoci. Mladí vodiči si môžu na vlastnej koži vyskúšať pocit pri prevrátení vozidla počas dopravnej nehody a to vďaka simulátoru prevrátenia, ako aj okuliare simulujúce stav opitosti pre lepšie uvedomenie si  nebezpečenstva spojeného s pitím alkoholu pred a počas šoférovania.

Simulátor prevrátenia vozidla na podujatí Študuj dopravu v Bratislave

Simulátor prevrátenia vozidla na podujatí Študuj dopravu v Bratislave. Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Dôležité témy o bezpečnosti cestnej premávky komunikuje BECEP aj prostredníctvom svojich sociálnych sietí a rôznych celoštátnych periodík a médií.

Viac informácii na: www.becep.sk

Zdroj: PR článok Oddelenia BECEP Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality
Tagy: bezpečnosť doprava
Zdieľať článok