dozor

Stavebný dozor a stavbyvedúci – kľúčové postavy stavby
Legislatíva a financovanie

Stavebný dozor a stavbyvedúci – kľúčové postavy stavby

Stavať sa nedá len tak. Okrem množstva iných vecí je potrebné aj povolenie stavebného úradu a prítomnosť stavebného dozoru. Pojmy stavbyvedúci a stavebný dozor sú medzi verejnosťou dobre známe a ich význam jasný. Alebo sa mýlime?

Stavebný dozor – vaše druhé oči
Legislatíva a financovanie

Stavebný dozor – vaše druhé oči

Realizácia rodinného domu je náročný proces, ktorý si vyžaduje odbornú znalosť mnohých odborov stavebníctva. Stavebník je vo vlastnom záujme povinný kontrolovať prácu dodávateľov. Na kontrolu činností, akými sú príprava pozemku, výber dodávateľov, koordinácia jednotlivých prác, dozor nad použitím predpísaného materiálu a celkovým dodržiavaním podmienok stavebného povolenia, nutne potrebuje kvalifikovaného odborníka s príslušným vzdelaním – stavebný dozor. Výber kvalitného stavebného dozoru má pre investora aj pre jeho peňaženku veľký význam.