edis

Malý Edisonov zázrak
Navrhovanie interiéru

Malý Edisonov zázrak

Elektromagnetické žiarenie, fotóny, lux... to sú pojmy, s ktorými bežne operujú fyzici a špičkoví elektrotechnici. My, prevažná väčšina ľudstva, hovoríme jednoducho o svetle. Je pre nás také samozrejmé, že si často neuvedomujeme jeho dôležitosť. A málokedy mu aj pri zariaďovaní interiéru venujeme dostatočnú pozornosť. Vedieť si správne vysvietiť byt, keď zapadne slnko alebo keď sa zatiahne obloha, je doslova umenie, ktoré s trochou teórie a praxe možno zvládnuť.