elektrická rúra

Rúra, trúba, šporhelt a či sporák
Bývanie

Rúra, trúba, šporhelt a či sporák

Štvrté je správne. Sporák v celej jeho paráde – do voza i do koča, samostatne stojaci aj ako súčasť kuchynskej linky. Dokonca ani sviatoční kuchári pri zariaďovaní kuchyne na sporák nezabudnú.