gumové chrániče

Kvalita od A do Z!
Aktuality

Kvalita od A do Z!

Každá časť obchodného procesu v spoločnosti BRUVO Slovakia musí byť naladená na vysokú úroveň kvality. Pozornosti neunikne ani preprava. Okná a dvere sú vystavené otrasom a vibráciám dlhé kilometre, k škodám však nedochádza.