harm

Svetelná harmónia v interiéri
Navrhovanie interiéru

Svetelná harmónia v interiéri

Pri výbere interiérových svietidiel teba zvažovať nielen bezpečnú prevádzku, pohyb a orientáciu v priestore, ale aj ich dosah a použiteľnosť. Do každej miestnosti treba zvoliť taký typ alebo kombináciu svietidiel, pomocou ktorých sa pri správnom umiestnení dosiahe svetelná harmónia, potrebná pre pohodlné vykonávanie činností, na ktoré je miestnosť určená.