hlod

Hlavná oddychová časť exteriéru domu
Navrhovanie interiéru

Hlavná oddychová časť exteriéru domu

Tak, ako by mal každý rodinný dom spĺňať základné požiadavky na bývanie, malo by okolie domu poskytovať priamu nadväznosť na tieto funkcie a malo by byť ich vhodným doplnkom. Cieľom každého architekta a investora by malo byť priame a pokiaľ možno bezbariérové prepojenie vnútorných častí domu s jeho okolím.