hydroizolačná fólia

Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy
Strecha, podkrovie

Hydroizolačná fólia na rekonštrukciu plochej strechy

Hydroizolačné systémy z termoplastických fólií z mPVC (mäkčeného polyvinylchloridu) vzhľadom na jednoduchšiu spracovateľnosť a veľmi dobré mechanickofyzikálne vlastnosti predstavujú vhodné riešenie najmä pri rekonštrukciách plochých striech. Na stavebnom trhu sa etablovalo viacero špecializovaných aplikačných firiem schopných zabezpečiť správnu montáž. Odbornej montáži však musí predchádzať aj správny návrh, ktorý vychádza zo základných pravidiel rekonštrukcie strešných hydroizolácií fóliou.