malá vodná elektráreň

Mlynské divy
Návšteva

Mlynské divy

Nájsť odvážnych a rozvážnych zanietencov, ktorí sa pustia do spojazdňovania svojho domova na vlastný pohon, nie je vôbec jednoduché ani po niekoľkých desaťročiach šírenia osvietenských myšlienok o technológiách, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Rozkáž vetru, slnku, vode! Už nie. Sme skromnejší. Dnes už platí: nájdi spôsob, ako by z tých troch živlov pomohol aspoň jeden k energetickej nezávislosti.