matali

Matali Crasset
Dizajn

Matali Crasset

Kreativita tejto mladej ženy je rovnako zaujímavá ako jej zovňajšok. Takisto zvláštne je aj jej meno. Pôvodná Natália prevzala prezývku z detstva. Ako dvojča sa zrejme potrebovala v mnohých ohľadoch odlišovať od svojej sestry. Toto meno, písané vždy malými písmenami, začalo už dávno cielene dobývať svet dizajnu. V roku 1997 získala spoločne s Philippom Starckom Veľkú cenu dizajnu mesta Paríža, ku ktorej v minulom roku pribudlo prestížne ocenenie Parížskeho salóna nábytku „Le nombre d´or“. To sa udeľuje za príkladnú spoluprácu dizajnéra s výrobcom.