monet

Giverny: Záhrada Clauda Moneta
Nezaradené

Giverny: Záhrada Clauda Moneta

„Monetovu záhradu je potrebné zaradiť medzi jeho diela, pretože v nej prebieha čaro prispôsobenia sa prírody prácam maliara svetla. Predĺženie ateliéru do prírody, s farebnými odtieňmi, ktoré sa márnotratne rozšírili na všetky strany a priťahujú zrak svojím farebným mihotaním, od ktorého horúčkovito vzrušená sietnica očakáva nikdy nekončiacu radosť.”
(Georges Clemenceau)