moz136

Dreviny v záhrade (4. časť – Popínavé dreviny)
Zo života rastlín

Dreviny v záhrade (4. časť – Popínavé dreviny)

Popínavé dreviny sú ovíjavé alebo popínavé liany s výhonkami dorastajúcimi do značnej dĺžky. Majú rozličný vzhľad a vzrast, na jar sú veľmi rýchlo zelené, a preto čas ich krytia počas vegetačného obdobia je, v porovnaní s popínavými nedrevnatými rastlinami, najdlhší. Jestvujú aj vždyzelené druhy, no tie možno (okrem brečtana) použiť len v našich najteplejších oblastiach.