mozkriky

Dreviny v záhrade (2. časť – Kríky)
Zo života rastlín

Dreviny v záhrade (2. časť – Kríky)

Ker je tvar dreviny charakteristický tým, že nevytvára kmeň a korunu, ale rozkonáruje sa od zeme. Nadzemnú časť – korunu kríka – vytvára niekoľko hlavných konárov vyrastajúcich zo zeme. Táto skupina drevín zahŕňa najväčší počet rodov a druhov, pretože sem patria i mnohé introdukované rody, ktoré v domovine rastú ako stromy, no v našich podmienkach vegetujú v menšom kríkovom tvare.