Myšlín

Rodinný dom so štandardným zázemím pekne zapadá do okolitej krajiny
Návšteva

Rodinný dom so štandardným zázemím pekne zapadá do okolitej krajiny

Myšlín je typickou ukážkou prostredia za perifériou metropoly – predtým malé chatové osady a samostatne stojace letné sídla sa tu postupne spojili do rekreačnej osady.