obpriestor

Obývací priestor – voľná dispozícia (2. časť)
Navrhovanie interiéru

Obývací priestor – voľná dispozícia (2. časť)

Nové trendy vo vytváraní obývacieho priestoru súvisia aj s vývojom životného štýlu. V súčasnosti je obývacia izba miestom, kde sa stretáva celá rodina a trávi tu najviac času. Je miestom, ktoré spája, a to nielen jednotlivé časti domu, ale aj všetkých členov domácnosti. Každodenný spoločný život rodiny sa presunul z kuchyne do obývacej izby, a aj preto je tu snaha „neodstaviť“ gazdinku mimo diania v rodine alebo od hostí.

Obývací priestor – voľná dispozícia (1. časť)
Bývanie

Obývací priestor – voľná dispozícia (1. časť)

Nie je to tak dávno, keď takzvaná obývačka, alebo spoločensky najdôležitejšia miestnosť v dome alebo byte, slúžila iba na prijímanie hostí a často aj ako galéria darovaných a výnimočných predmetov. Kuchyňa bola miestnosť, v ktorej sa riešili všetky rodinné problémy a všetky činnosti súvisiace s chodom domácnosti prebiehali práve tu. Z týchto dôvodov sa tieto dva priestory nekompromisne oddeľovali. Myslenie typu: kuchynský neporiadok a aróma pri varení nie sú vhodné pre pohľad a čuch hostí a nepatria do obývačky – je už prežitok.