odpady

Viete hospodáriť s odpadom?
Ekolife

Viete hospodáriť s odpadom?

V rámci rôznych projektov sa pretekáme, aké množstvo odpadu vyseparujeme. Cieľom je vytriediť aspoň 50 % a najvyššou métou je vytváranie nulového odpadu – teda takého, ktorý zužitkujeme. A keďže bezodpadová spoločnosť je utópiou, minimalizácia odpadu je dôležitá. Dúfajme, že jeho triedenie nebude závislé iba od iniciatívy jednotlivcov, ale bude mať podporu čoraz vypracovanejšieho systému.