om

Kombinácia materiálov na fasáde
Stavba a rekonštrukcia

Kombinácia materiálov na fasáde

Fasáda je formou komunikácie domu so svetom. Kombinácia viacerých materiálov na fasáde je moderným výrazovým prvkom súčasnej architektúry, ktorý si aj u nás nachádza čoraz viac prívržencov, no zároveň provokuje k ľudovej tvorivosti a sebarealizácii majiteľov.

Fasády pre energeticky úsporné domy (pokračovanie)
Materiály

Fasády pre energeticky úsporné domy (pokračovanie)

Všetci odborníci vám potvrdia, že skladbu obvodových múrov musí tvoriť komplexný systém: zvolený murovací materiál musí korešpondovať s prípadnou tepelnou izoláciou, s tou zas omietka alebo obklad. Do hry vstupuje množstvo vlastností každej z jednotlivých zložiek a ich zladenie je náročná úloha, ktorú neradno podceňovať.

Fasády pre energeticky úsporné domy
Materiály

Fasády pre energeticky úsporné domy

Reakcia na zvyšovanie cien energií je prirodzená – zateplenie sa pri modernom rodinnom dome považuje takmer za štandard. A ako môže vyzerať taká dobre zaizolovaná fasáda? V podstate akokoľvek, je však potrebné dodržiavať isté pravidlá.

Vonkajšie omietky
Stavba a rekonštrukcia

Vonkajšie omietky

Úlohou vonkajšej omietky je predovšetkým ochrana obvodových stien budovy pred poveternostnými vplyvmi. Kvalita omietky priamo súvisí s kvalitou a vzhľadom konečnej povrchovej úpravy vonkajšieho muriva. Kvalitná omietka na dome má teda nielen estetickú funkciu, ale plní aj úlohy v oblasti tepelnej a zvukovej izolácie.Nezanedbateľná je aj jej difúzna schopnosť, vodoodpudivosť a dostatočná pevnosť