Fasády pre energeticky úsporné domy

Fasády pre energeticky úsporné domy

12. 11. 2008
Zdieľať

Reakcia na zvyšovanie cien energií je prirodzená – zateplenie sa pri modernom rodinnom dome považuje takmer za štandard. A ako môže vyzerať taká dobre zaizolovaná fasáda? V podstate akokoľvek, je však potrebné dodržiavať isté pravidlá.

Bez zateplenia?

Začneme od konca – bez zateplenia. Aj keď tomu niektorí stavebníci nechcú veriť, technické údaje a výsledky meraní hovoria jasnou rečou: Energeticky úsporný dom možno postaviť aj z jednovrstvového muriva – teda bez zateplenia!

Na výstavbu energeticky úsporných domov sú určené špeciálne tepelnoizolačné tehly, najčastejšie so šírkou 40 alebo 44 cm – v potrebnej miere zabraňujú úniku tepla murivom, a zároveň nebránia odvádzaniu vodných pár. Na zlepšenie vlastností muriva sa využíva aj špeciálna malta so schopnosťou zvýšiť jeho tepelný odpor až o 22 %. Ak je takáto murovaná obvodová stena doplnená správne zhotovenými omietkami, jej tepelnoizolačné schopnosti sa zlepšujú, dokonca prekračujú hodnoty odporúčané normou. (Použiť možno aj špeciálne zatepľovacie omietky.)


Fasády pre energeticky úsporné domy

170588
Daniel Veselský

„Energeticky úsporné bývanie s minimálnymi nárokmi na spotrebu energií na vykurovanie je trendom súčasnosti, pri stavbe domu by však ľudia nemali hľadieť iba na peňaženku – na náklady na vykurovanie či investíciu do muriva,“ upozorňuje Ing. Petr Veleba, ktorý sa v spoločnosti Wienerberger Cihlářský Průmysl venuje vnútornej klíme obytných budov. „Dôležitým parametrom, na ktorý je potrebné brať ohľad, je aj schopnosť obvodových konštrukcií prepúšťať vodné pary. Vďaka tomu nevzniká v miestnostiach nepríjemné dusno.“

Ďalším typom murovacieho materiálu, s ktorým môžete dosiahnuť parametre energeticky úsporného, či dokonca nízkoenergetického domu aj bez zateplenia, je špeciálna pórobetónová tvárnica – má výborné tepelnoizolačné vlastnosti už pri minimálnej hrúbke múrov 37,5 cm. Milióny vzduchových pórov, ktoré spoluvytvárajú štruktúru tvárnic, pôsobia ako výborná tepelná i

zolácia. Pred stavbou sa len treba rozhodnúť pre energetický štandard a podľa neho si zvoliť optimálny variant obvodových stien.

Výhodou takéhoto riešenia je finančná úspora v porovnaní s murovacími systémami kombinovanými so zateplením. Priedušný pórobetón dokáže čiastočne absorbovať vysokú vzdušnú vlhkosť a opäť ju do vnútorného priestoru uvoľňovať, materiál má popri vysokej tepelnoizolačnej schopnosti zároveň nízku schopnosť akumulovať teplo.


Fasády pre energeticky úsporné domy

170586
Daniel Veselský

Zatepľovacie opakovanie

S postupnou špecializáciou materiálov v stavebníctve sa začiatkom 70. rokov minulého storočia objavili aj zatepľovacie systémy – v prípade obvodovej steny došlo k oddeleniu nosnej funkcie a funkcie tepelnoizolačnej. Najúčinnejšie a najvýhodnejšie, a teda logicky aj najčastejšie, je zateplenie z vonkajšej strany. Z vonkajších tepelnoizolačných systémov sú najrozšírenejšie kontaktné (bez priebežnej odvetrávacej medzery). Tepelné izolácie sa pri nich používajú rôzne – najrozšírenejší a najlacnejší je fasádny polystyrén (je rozmerovo stabilizovaný – nezmrašťuje sa a je samozhasiteľný). Pretože horšie prepúšťa vodné pary a v prípade vystavenia požiaru lokálne sublimuje či tečie, je dôležité ho aplikovať na vysušené murivo, a pre riziko požiaru iba do určitej výšky.
 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Druhým najrozšírenejším druhom izolácie sú dosky na báze minerálnej vlny. Sú difúzne otvorené (dobre prepúšťajú vodné pary), nehoria, nedymia, ale ťažšie sa opracovávajú (režú, brúsia) a sú drahšie. Vydareným kompromisom medzi polystyrénovými a minerálnymi doskami je paropriepustný dierovaný polystyrén. Ako tepelná izolácia sa na kontaktné zateplenie môžu využiť aj napríklad trstinové rohože, plynosilikátové dosky a podobne, v súčasnosti však predstavujú skôr alternatívne riešenie.
 

Čo s čím alebo fasádno-izolačné pexeso
„Zatepľovacie systémy sa testujú vždy ako ucelený výrobok a tiež sa tak majú aplikovať. Akákoľvek iná kombinácia materiálov je ľudová tvorivosť a zodpovednosť za ňu nesie realizačná firma. Recept je jednoduchý – držať sa technologického postupu pre certifikovaný zatepľovací systém. To platí v prípade zatepľovacích systémov s omietkami aj pre obklady. Zároveň projektant musí komplexne posúdiť situáciu v konkrétnom objekte, hlavne požiadavky statické, tepelnotechnické, protipožiarne, akustické, technologické atď. Preto neexistuje žiadna ideálna konštrukcia, rovnako ako neexistuje žiadne ideálne auto. Pre každý projekt a jeho požiadavky je potrebné jednoducho vybrať tú najvhodnejšiu.“
Ing. Pavel Rydlo, Centrum technickej podpory, Rigips

Nekontaktné zateplenie je drahšie, ponúka však široké možnosti stvárnenia fasády a je vhodné aj pre stavby s vyššou vnútornou vlhkosťou. Systém obsahuje odvetrávaciu medzeru, ktorá odvádza vlhkosť od obvodových múrov – komínový efekt zabezpečuje neustále prúdenie vzduchu medzi obkladom a tepelnou izoláciou, a tým aj odvádzanie vodných pár. Odvetraná fasáda priaznivo ovplyvňuje difúziu vodných pár v konštrukcii a umožňuje optimálny vlhkostný režim tak v murive, ako aj v tepelnej izolácii, a dovoľuje aj prípadné vysušovanie múrov. Konštrukciu obvodového plášťa tvorí nosný rošt, na ktorý sa upevňujú fasádne dosky (tie sú pohľadovou časťou konštrukcie). Ako tepelná izolácia sa v tomto prípade používa najmä minerálna vlna alebo sklená vata, je tu však priestor aj na uplatnenie alternatívnych materiálov, ako izolácia z ovčej vlny či konope.
 

Dôležitou súčasťou nekontaktných zateplení je aj vetrotesná poistná hydroizolácia (difúzna membrána), ktorá chráni tepelnú izoláciu – obmedzuje pohyb vzduchu do tepelnej izolácie, respektíve z nej, bráni zatečeniu vody či zafúkaniu snehu do izolácie (mokrá izolácia sa stáva neúčinnou) a zabezpečuje účinné odvádzanie vodných pár. Tento systém je o niečo drahší než kontaktné zateplenia (veľa závisí od ceny fasádnych dosiek), a tiež náročnejší na realizáciu, aj na riešenie technických detailov.


Fasády pre energeticky úsporné domy

170587

Omietková klasika

Omietky sú asi najtradičnejší a najbežnejší spôsob povrchovej úpravy fasád aj pri domoch s modernými tepelnotechnickými parametrami – či už zateplených, alebo nezateplených. Pri voľbe zateplenia je najdôležitejšie vnímať skladbu celej obvodovej steny ako systém, v ktorom všetko so všetkým súvisí a navzájom sa ovplyvňuje. Ak dáte prednosť certifikovanému systému, môžete sa spoľahnúť na známe: Za viac peňazí, viac muziky.

Ak pri výbere murovacieho materiálu (keramické tvárnice, pórobetón) počítate aj s kontaktným zateplením, môžete použiť ktorýkoľvek zo systémov – či už na báze polystyrénu alebo minerálnej vlny, vždy však ako celok, pretože v ucelenom systéme je odskúšané spolupôsobenie jednotlivých zložiek (napríklad lepidla a tepelnej izolácie). Pre spoľahlivú a dlhodobú funkčnosť je pritom dôležité dodržať technologický postup (aplikácia na vysušené murivo, spôsob nanášania lepidla a použitie terčov…).

Povrchové úpravy týchto zatepľovacích systémov sú jednoduché – na izoláciu sa nanesie stierková vrstva so sklotextilnou výstužou a na ňu jedna z takzvaných mokrých prefarbených omietok: pastovitá silikátová omietka (priedušná, ale krehká), disperzná akrylátová omietka (málo priedušná, ale pružná a lacná), silikónová omietka (pružná, priedušná a drahšia) či novinka: nanoporézna omietka so samočistiacim efektom.
 


Fasády pre energeticky úsporné domy

170534

 

Fasády pre energeticky úsporné domy

170533

Skladba obvodovej steny s kontaktným zateplením fasádnymi doskami z extrudovaného polystyrénu alebo minerálnej vlny, a rôznymi typmi omietok. Pri certifikovaných zatepľovacích systémoch sa minimalizuje riziko kondenzácie vodných pár, ktorá by inak mohla znamenať vytváranie nebezpečných plesní. Výhodou použitia materiálov podľa certifikovaného systému je tiež záruka na zateplenie ako celok. (Baumit)

Možno použiť aj takzvané suché ušľachtilé omietky na báze cementu, ktoré zvyčajne nebývajú prifarbované a je potrebné ich dodatočne natrieť. (Ak sú prifarbené už z výroby, odporúča sa natrieť ich egalizačným náterom, pretože miešaním s vodou na stavbe môže vzniknúť nejednotný vzhľad a na fasáde by mohli ostať fľaky.) Pretože paropriepustnosť sa má vo vonkajšej stene smerom od interiéru do exteriéru zvyšovať, je takmer jedno, aká omietka sa bude aplikovať na systém s tepelnou izoláciou z polystyrénu. Na minerálne dosky by sa však mala použiť vysoko paropriepustná omietka, čiže silikátová alebo silikónová, prípadne nanoporézna. Ak sa dodatočne zatepľuje panelák s už dávno preschnutými konštrukciami, môže byť v skladbe s minerálnou izoláciou aj napríklad akrylátová omietka.

(pokračovanie)

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom 09/2008.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia Steny a fasády
Tagy: fasády nízkoenergetický dom obvodové múry om omietky rodinné domy zateplenie
Zdieľať článok

Diskusia