osk

Osvetlenie kuchýň
Kuchyňa, jedáleň

Osvetlenie kuchýň

Pre osvetlenie v kuchyni platia rovnaké pravidlá ako pre osvetlenie v ostatných priestoroch v byte alebo rodinnom dome. Aj tu treba zjednotiť vzhľad svietidiel a zladiť ich svetelné parametre s potrebami užívateľa – najmä s ohľadom na činnosti, ktoré sa v kuchyni vykonávajú. Aké svetlo tu teda budeme potrebovať?