pan

V pánskom štýle
Návšteva

V pánskom štýle

Od prvého stretnutia bolo jasné, že toto je investor, na akého sa teší každý architekt. Patril totiž k ľuďom, ktorí presne vedia, čo chcú, mal prehľad a zároveň mu nechýbalo sebavedomie ani odvaha. Okrem toho už poznal prácu a realizácie oslovenej architektonickej kancelárie a páčili sa mu, vďaka čomu sa mohol vytvoriť pracovný vzťah založený na obojstrannej dôvere. Dôvera síce zaväzuje, ale zároveň umožňuje pracovať na projekte s väčšou invenciou a slobodou.