pevnoh

Na pevných nohách – zakladanie rodinných domov (2. časť)
Stavba a rekonštrukcia

Na pevných nohách – zakladanie rodinných domov (2. časť)

Stavby sa zakladajú do nezamŕzajúcej hĺbky, čo požaduje norma. Dôvodom je možnosť podmŕzania základov s následnými deformáciami. Napríklad v mieste vchodových dverí do suterénu treba základovú dosku prehĺbiť pásom až do nezamŕzajúcej hĺbky. To je hĺbka spodnej hrany základu, v ktorej už zemina v zimných mesiacoch nepremŕza.

Na pevných nohách – zakladanie rodinných domov (1. časť)
Stavba a rekonštrukcia

Na pevných nohách – zakladanie rodinných domov (1. časť)

Pri každej činnosti človeka je najdôležitejší správny začiatok. Inak to nebude ani v prípade výstavby rodinného domu. Jej začiatkom sú základové nosné konštrukcie – časť stavby, ktorú nemožno podceniť. Každý nesprávny krok sa nám neskôr vráti v podobe komplikovaných a veľmi nákladných opráv. Naopak, dôkladnosť, ich správny návrh a vyhotovenie prispievajú k bezproblémovej a bezpečnej prevádzke objektu počas celej jeho životnosti.