plostre

Plochá strecha môže byť aj dobrá
Strecha, podkrovie

Plochá strecha môže byť aj dobrá

Plochá strecha je veľmi dôležitou stavebnou konštrukciou nad posledným podlažím objektu. Patrí medzi obalové konštrukcie, ktoré oddeľujú vnútorné prostredie od vonkajšieho a podieľajú sa na vytváraní vhodnej klímy v interiéroch. Hlavnou funkciou strechy je zabrániť prenikaniu vody do vnútorného prostredia. Okrem vodonepriepustnosti musí táto konštrukcia spĺňať aj ďalšie kritériá – tepelnotechnické (tepelný odpor, súčiniteľ prechodu tepla, minimálna povrchová teplota a pod.), tepelno-vlhkostné (ročná vlhkostná bilancia), akustické, protipožiarne, statické, estetické a iné.