pochôdzna

Pochôdzne a pojazdné ploché strechy
Strecha, podkrovie

Pochôdzne a pojazdné ploché strechy

Súčasným trendom pri návrhoch obytných budov je maximálne prepojenie interiéru s exteriérom. To znamená umožniť obyvateľom domov a bytov čo najväčší kontakt s okolitým prostredím, a to pomocou strešných terás, balkónov alebo lodžií. Veď čo môže byť príjemnejšie, ako pozorovať prichádzajúci letný večer z pohodlného kresla na vlastnej terase?