pod49

Priestor pre deti – spánok, hra, škola
Bývanie

Priestor pre deti – spánok, hra, škola

Deťom sa veľmi páčia podkrovné priestory pod strechami domov. Toto prostredie je primerané ich vzrastu, je to akýsi domček na mieru. Deti sa cítia naozaj doma pod ochranou strechy, ktorú si s veľkou fantáziou vizualizujú. Pod strešnými sklonmi majú pocit, že sú v stane, rady tu žijú a hrajú sa.