podpriestor

Podkrovie – priestor pre človeka
Nezaradené

Podkrovie – priestor pre človeka

Typológia obytného prostredia by mala odrážať spoločenskú realitu. Jej stredobodom je človek a jeho psychika, ktorá je dokonalým odrazom skutočnosti vo forme počinov, predstáv, pamäti, citov, myšlienok. Je to vlastne výsledok vzájomného pôsobenia medzi človekom a jeho životným – obytným prostredím. Preto my všetci – architekti, projektanti, ale aj individuálni stavebníci a budúci obyvatelia – musíme sa snažiť o duševné aj fyzické zdravie človeka. To znamená vytvoriť také umelé prostredie v bytovom či rodinnom dome, ktoré by kladne pôsobilo na psychiku. Prostredie, ktoré by neubíjalo, nestiesňovalo, ale ani neposkytovalo prílišnú voľnosť, nekonečnosť priestoru, kde človek stráca určité orientačné body.