posuv

Posuvné steny alebo priečky v pohybe
Navrhovanie interiéru

Posuvné steny alebo priečky v pohybe

Pojem priečka alebo stena by sa dal vysvetliť ako pevná konštrukcia, ktorá ohraničuje určitý priestor a oddeľuje ho od iného priestoru. Skúsme z tohto vysvetlenia vynechať slovo pevná a získame konštrukciu, pomocou ktorej dosiahneme väčšiu variabilitu usporiadania a využívania obytného priestoru.