povodeň

Prvá pomoc stavbe po záplave
Stavba a rekonštrukcia

Prvá pomoc stavbe po záplave

Najväčšou hrozbou z hľadiska vlhkosti je pre stavbu záplava. Čo robiť, ak sa záplavová voda dostane až do domu alebo bytu?

Čo keď príde povodeň?
Legislatíva a financovanie

Čo keď príde povodeň?

Ako postupovať v prípade, že v dôsledku živelnej pohromy, napr. povodne, sa stane poistná udalosť veľkého rozsahu?