pozem

Ako si vyberať pozemok
Legislatíva a financovanie

Ako si vyberať pozemok

Keďže stavba rodinného domu zaťaží finančný rozpočet vašej rodiny na niekoľko rokov dopredu, musíte dôkladne zvážiť nielen výber jeho projektu, materiálov a realizáciu, ale aj pozemok, na ktorom bude stáť. Prečo? Pretože práve on do značnej miery ovplyvní celkový chrakter budúceho domu, náročnosť jeho konštrukcií, finančnú náročnosť, užívateľský komfort a pod. Dosť dôvodov na to, aby ste aj k tejto časti predprojektovej prípravy pristupovali dôkladne a zodpovedne.