primurovka

Zateplenie obvodovej steny primurovaním zvnútra
Nezaradené

Zateplenie obvodovej steny primurovaním zvnútra

Primurovaním zvnútra síce nepatrne zmenšíme vnútorný priestor, za pomerne malé finančné náklady však dosiahneme stabilné zvýšenie tepelného odporu obmurovanej steny bez narušenia jej paropriepustnosti. Zo zdravotného hľadiska anulujeme tvorbu plesní. V našom prípade ide o rodinný dom postavený pred tridsiatimi rokmi z plynosilikátových tvárnic. Okrem jednej menšej izby orientovanej na sever, kde je stena hrubá iba 30 cm, majú ostatné obvodové múry hrúbku 40 cm. Izba so stenami hrubými 30 cm sa javila chladnejšia ako iné. Preto som na zvýšenie tepelnej pohody zvolil primurovku.