Zateplenie obvodovej steny primurovaním zvnútra

Zateplenie obvodovej steny primurovaním zvnútra

31. 10. 2007
Zdieľať

Primurovaním zvnútra síce nepatrne zmenšíme vnútorný priestor, za pomerne malé finančné náklady však dosiahneme stabilné zvýšenie tepelného odporu obmurovanej steny bez narušenia jej paropriepustnosti. Zo zdravotného hľadiska anulujeme tvorbu plesní. V našom prípade ide o rodinný dom postavený pred tridsiatimi rokmi z plynosilikátových tvárnic. Okrem jednej menšej izby orientovanej na sever, kde je stena hrubá iba 30 cm, majú ostatné obvodové múry hrúbku 40 cm. Izba so stenami hrubými 30 cm sa javila chladnejšia ako iné. Preto som na zvýšenie tepelnej pohody zvolil primurovku.

Postup práce

Najskôr zhotovíme k 30 cm hrubej obvodovej stene oceľobetónový nosník s rozmermi 15 × 20 cm, ktorý zabezpečuje rovnomerný prenos novej záťaže (primurovky) na nosné múry. Z plynosilikátových tvárnic hrubých 15 cm vymurujeme primurovku.


Zateplenie obvodovej steny primurovaním zvnútra

116490

Primurovaním sa nielen značne zvýši tepelný odpor, ale na primurovku môžeme inštalovať aj zásuvky, zavesiť obrazy a pod. Oceľobetónový nosník nad oknom sa pri nalievaní betónu obložil zospodu a z vonkajšej i vnútornej strany heraklitom. Vzhľadom na to, že heraklitový obklad nosníka má značný tepelný odpor, jeho hrúbku už netreba zväčšovať. Keby sme ho zväčšili, sťažilo by to aj vysadzovanie a nasadzovanie okenných krídel.


Zateplenie obvodovej steny primurovaním zvnútra

116487

Vzájomná väzba tvárnic medzi sebou a s priľahlou stenou je zabezpečená dielcami (obr. 1 a 2). Dielcom (obr. 1) začíname i končíme každý druhý rad primurovky. Postupujeme tak, že tvárnice prevŕtame nadvareným vrtákom 9 mm. Cez otvory v tvárnici (obr. 1) ju klincami 10 mm (obr. 2) pripevníme o priľahlé steny.

Každá stavba sa dá zvnútra zatepliť primurovaním, bez posúdenia statikom a statických príprav sa však do tejto práce nepúšťajme.

Kategória: Nezaradené
Tagy: návod primurovka urob si sám
Zdieľať článok

Diskusia