pzob

Funkčné zóny (1. časť – Obývacia izba)
Bývanie

Funkčné zóny (1. časť – Obývacia izba)

Zaužívané členenie bytových dispozícií na dennú a nočnú zónu nezodpovedá skutočnej funkčnej náplni zón a vyhovuje len v určitej fáze vývoja domácnosti – kým sú deti v rodine malé. V súčasných bytových dispozíciách, keď sa „hospodárska“ časť domu často zlučuje s obytnou (kuchyňa + stolovanie + obývací priestor), je účelnejšie rozlišovať spoločnú (spoločenskú) a súkromnú zónu. Obývacia izba a jedáleň (spolu s kuchyňou a prípadnou terasou) patria do spoločnej zóny, v ktorej sa sústreďujú spoločenské činnosti a hospodárske funkcie bývania s možnou účasťou všetkých členov domácnosti.