slnečná

Premeňte slnečné žiarenie na teplo pre váš rodinný dom
Energia

Premeňte slnečné žiarenie na teplo pre váš rodinný dom

Slnko je prakticky nevyčerpateľný zdroj energie prístupný počas väčšej časti roka. Využívanie energie slnka prispieva k trvalo udržateľnému spôsobu života a nezaťažuje budúce generácie.

Všetko o aktívnom využívaní slnečnej energie
Energia

Všetko o aktívnom využívaní slnečnej energie

Slnko je základným energetickým zdrojom pre celú planétu. S výnimkou geotermálnej a jadrovej energie sú všetky ostatné energetické zdroje na zemi priamo či nepriamo závislé práve na slnku. Jeho veľkou prednosťou je, že v nasledujúcich piatich až ôsmich miliardách rokov sa nijako nechystá meniť ani svoju cenovú politiku ani objemy energetických dodávok. Bola by hlúposť to nevyužiť.

Kúrenie budúcnosti – teplo z obnoviteľných zdrojov
Nezaradené

Kúrenie budúcnosti – teplo z obnoviteľných zdrojov

„Globálna civilizácia môže uniknúť život ohrozujúcej pasci fosílnych palív iba v prípade razantného prechodu na obnoviteľné a trvalo udržateľné zdroje. Prechod na obnoviteľné zdroje energie (OZE) je zmena, ktorá nemá od čias priemyselnej revolúcie obdobu. Ekonomická výhodnosť výroby energie z fosílnych a jadrových palív je mýtus, ktorý stojí na štátom garantovaných privilégiách. Regionálne zdroje OZE je možné využívať efektívnejšie, environmentálne citlivejšie, a teda aj ekonomickejšie, pokiaľ fyzikálne zákony budú prevládať nad mutovateľnými zákonmi trhu súčasného ekonomického poriadku.“ (Hermann Scheer, Slnečná ekonómia, 2004)