stadoz

Kto dozerá na stavbu individuálneho stavebníka?
Legislatíva a financovanie

Kto dozerá na stavbu individuálneho stavebníka?

Ak sa chystáte stavať dom, stojíte pred niekoľkými možnosťami: dáte si ho postaviť stavebnej firme, postavíte ho svojpomocou, prípadne zadávate čiastkové úlohy stavebným firmám. Stavať sám pre seba svojpomocou môžete jednoduché stavby, ale musíte na vedenie výstavby zabezpečiť stavebný dozor, ktorý bude spolu s vami zodpovedať za dodržanie podmienok stavebného povolenia. To isté platí, ak stavebník zadáva stavebným firmám iba čiastkové úlohy. Na stavbách, ktoré si dáte postaviť stavebnej firme, má podľa zákona ona povinnosť zabezpečiť stavebný dozor. V takom prípade však nemusí byť stavebný dozor objektívny, preto je rozumné, keď stavebník zabezpečí stavebný dozor sám.