stavba a rekonštrukcia

Ak sa dodrží postup, múry postaví aj laik
Stavba a rekonštrukcia

Ak sa dodrží postup, múry postaví aj laik

Vápenno-pieskové murovacie prvky patria medzi moderné stavebné materiály používané ako vnútorné aj obvodové murivo, na nosné, deliace a výplňové konštrukcie. Ich vysoká objemová hmotnosť zaručuje pevnosť tehál v tlaku a vynikajúce akumulačné aj akustické vlastnosti už pri menších hrúbkach nosných stien. Voliteľná hrúbka zateplenia určuje tepelnotechnické vlastnosti obvodového muriva, a teda aj celkový tepelný odpor stien. Hrubú stavbu zo systému KMB SENDWIX v podstate zvládne aj laik, treba však dodržať niekoľko základných pravidiel. Stavajte s nami!