Stormvillan

Keď sa rodinný dom spojí s prírodou: Skala v pivnici, k vode len pár krokov
Návšteva

Keď sa rodinný dom spojí s prírodou: Skala v pivnici, k vode len pár krokov

Najjužnejšie fínske mesto Hanko vyrástlo na dlho piesčitom polostrove ako kúpeľné mesto na prelome 19. a 20. storočia. Bolo veľmi vyhľadávané ruskými šľachticmi a umelcami. Okrem užívania si oddychu si tu mnohí z nich postavili aj honosné vily, ktoré dodnes turisti obdivujú. V tomto čarovnom prostredí stojí aj nový rodinný dom Stormvillan, čo môžeme voľne preložiť ako búrková vila.