svahovitý terén

Riešenia pre záhradu na svahu
Záhrada a exteriér

Riešenia pre záhradu na svahu

Svahovitý terén dokáže poriadne zamotať hlavu – nielen majiteľovi pozemku, ale neraz aj architektovi. V porovnaní so záhradou na rovine je však záhrada na svahu zaujímavejšia a dynamickejšia. Ale na druhej strane aj konštrukčne (a teda i finančne) náročnejšia.